درخواستها و اولویتهای حوزه راهداری کاشمر پیگیری می شود
درخواستها و اولویتهای حوزه راهداری کاشمر پیگیری می شود
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: با همکاری و تعامل بین بخشی در راستای ایمن سازی و توسعه ‏راهها درحد مقدورات پیگیر درخواستها و اولویتهای شهرستان کاشمر خواهیم بود.‏

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی در سفر به کاشمر با ‏امیردائی صراف فرماندار شهرستان کاشمر دیدار و گفتگو کرد. ‏

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در این دیدار گفت: شرایط شهرستان کاشمر از لحاظ برخورداری ‏راههای روستایی مطلوب است. ‏
وی خاطرنشان کرد: متناسب با ترافیک راهها مردم باید از راه مناسب برخوردار شوند.‏

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی افزود: با همکاری و تعامل بین بخشی د رراستای ایمن سازی و توسعه ‏راهها درحد مقدورات پیگیردرخواستها و اولویتهای شهرستان خواهیم بود .‏

فرماندار شهرستان کاشمر دراین نشست با بیان وضعیت راههای شهرستان ،اجرای ۱۰کیلومتر روکش آسفالت محور شادمهر ‏به کاشمر از مصوبات سفر ریاست جمهوری ، اجرای ۲کیلومتر از راه روستایی گندم بر،روکش ۴٫۵کیلومتر آسفالت بلوار ‏آزادگان به عنوان یکی از مسیرهای پردترد ،آسفالت وروردی محور ریوش به کاشمر و همچنین آسفالت ۱۰۰۰متر راه ‏روستایی شوکتیه را از درخواستها واولویتهای حوزه راهداری در شهرستان مطرح کرد.

درادامه در خصوص هر یک ازدرخواستهای مطرح شده مقرر شد از سوی مدیرکل راه دار ی و حمل و نقل جاده ای خراسان ‏رضوی با تامین قیر مورد نیاز و اعتبار لازم و بصورت مشارکتی درخواستهای مطرح شده پیگیری و اجرایی شود. ‏

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری شهرستان کاشمر