دولت در طرح نهضت ملی مسکن به جای تصدی‌گری، به دنبال تسهیل‌گری است
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به جای تصدی‌گری، به دنبال تسهیل‌گری است
استاندار خراسان رضوی گفت: در بدو طرح نهضت ملی مسکن قرار بر آپارتمان سازی بود اما با تصمیمی که در استان گرفته شد مقرر شد که زمین مورد نیاز به متقاضیان واگذار شود تا از این طریق نقش مردم پررنگ تر و دولت به جای تصدی‌گری، تسهیل‌گری کند.

وی یادآور شد: نظام اسلامی متکی بر مردم است، لذا همه کسانی که این موضوع را متوجه نمی شوند و یا بنا دارند نادیده بگیرند یا اینکه شعاری با این موضوع مواجه شوند حتما مایوس خواهند شد. چرا که بهترین افرادی که می توانند همانگونه که در استقرار این نظام نقش آفریدند و در حفظ آن داشته باشند، مردم هستند.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با تاکید بر اینکه دستاورد حرکت انقلابی مردم هستند و در ۴۳ سال گذشته با تقدیم جان ها از آن حفاظت و حراست می کنند، خاطر نشان کرد: خلق صحنه های برجسته مردمی، بیانگر وابسته بودن نظام به مردم است.

وی با اشاره به اینکه استقرار و حفظ نظام، همه این مسیر و راه را معین و مشخص کرده و باور داریم اگر می خواهیم به افق های روشن دست یابیم باید این مسیر را طی کنیم، بیان کرد: در شرایط امروز که مردم گرفتاری معیشتی دارند، خدمت معیشتی در اولویت قرار دارد.

نظری با اشاره به اینکه مسکن مولفه مهم در زندگی عادی و جاری مردم است و این وظیفه و انگیزه ما را مضاعف کرده است، افزود: اگرچه در بدو طرح نهضت ملی مسکن قرار بود که آپارتمان سازی انجام شود، اما با تصمیمی که در استان گرفته شد مقرر شدکه زمین مورد نیاز به متقاضیان واگذار شود تا از این طریق نقش مردم پررنگ تر و دولت بجای تصدی گری، تسهیل گری کند.

وی با بیان اینکه امروز ۵۲۰ قطعه زمین برای هزار و ۴۰ متقاضی طرح ملی نهضت مسکن قرعه کشی می شود، اظهار کرد: درخواست ما از افرادی که امروز زمین تحویل می گیرند این است که بر اساس مولفه های نظام مهندسی عملیات ساخت را آغاز کنند و شاهد راه اندازی کارگاه مسکن سازی در کاشمر باشیم