چگونه فرسودگی شغلی را در سازمان مدیریت کنیم / دکتر حمیدرضا خدادادی
چگونه فرسودگی شغلی را در سازمان مدیریت کنیم / دکتر حمیدرضا خدادادی
پنج علت اصلی فرسودگی شغلی چیست: ۱- برخورد غیر منصفانه در محیط کار ۲- حجم کاری غیر قابل مدیریت ۳- ارتباطات غیر شفاف با مدیر ۴- فقدان حمایت مدیریت ۵- فشار زمانی غیر منطقی

به گزارش پایگاه خبري ترشیز خوان؛ به نقل از تجهیز نیوز؛ سازمان بهداشت جهانی فرسودگی شغلی را بعنوان سندرمی که ناشی از استرس مزمن در محیط است که مدیریت نشده است. بر این اساس فرسودگی شغلی سه بعد دارد. ا- احساس بی انرژی بودن ۲- افزایش فاصله ذهنی از شغل یا احساسات منفی یا بد بینی در باره شغل ۳- کاهش کارایی در شغل

پنج علت اصلی فرسودگی شغلی چیست: ۱- برخورد غیر منصفانه در محیط کار ۲- حجم کاری غیر قابل مدیریت ۳- ارتباطات غیر شفاف با مدیر ۴- فقدان حمایت مدیریت ۵- فشار زمانی غیر منطقی

چگونه فرسودگی شغلی را کاهش دهیم:  ۱- گوش دادن موثر به مشکلات کاری کارکنان ۲- تشویق کار تیمی و ترغیب کردن کارکنان به در گیر شدن در تیم های کاری جهت ایجاد پشتبانی هیجانی ۳- توجه به نظرات و ایده های همه کارکنان جهت ایجاد احساس کنترل در افراد ۴- معنادار و هدفمند ساختن کار افراد از طریق مرتبط ساختن کار افراد با ماموریت و چشم انداز سازمان ۵- تمرکز بر نقاط قوت افراد ، تعریف کار و توسعه مسیر شغلی متناسب با آن .

 

 

  • نویسنده : دکتر حمیدرضا خدادادی – دکتری تخصصی حسابداری – استاد دانشگاه