نخستین مرکز درمانی ناباروری در کاشمر افتتاح شد/ یکی از راه حل های حرکت به سمت جوانی جمعیت
نخستین مرکز درمانی ناباروری در کاشمر افتتاح شد/ یکی از راه حل های حرکت به سمت جوانی جمعیت
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشورمان گفت: مراکز درمانی ناباروری یکی از راه حل های حرکت به سمت جوانی جمعیت است؛ تا کنون ۴٠ مرکز درمان ناباروری در سطح کشور افتتاح شده.

به گزارش پایگاه خبري ترشیز خوان؛ با حضور وزیر بهداشت، نخستین مرکز درمان ناباروری سطح دو کشور در شهرستان کاشمر افتتاح شد.

دکتر عین الهی در افتتاح مرکز ناباروری که در درمانگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی مستقر است با بیان اینکه کشور به سمت سالمندی حرکت می‌کند گفت: با کاهش رشد ۴ به ١.٢ مواجه شده ایم که یک وضعیت بحرانی در کشور ایجاد شده است.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تنها هفت سال فرصت داریم که کشور را به سمت جوانی سوق دهیم عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی قانون جوانی جمعیت را تصویب کرده و تکالیفی نیز برای دستگاه‌های ذیربط تعیین کرده است که ۶٠ درصد تکالیف قانون جوانی جمعیت مربوط به وزارت بهداشت است.

وی مراکز درمانی ناباروری را یکی از راه حل های حرکت به سمت جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۴٠ مرکز درمان ناباروری در سطح کشور افتتاح شده است.

دکتر عین اللهی یادآور شد: گرچه هزینه‌های درمان ناباروری بالاست، اما ٩٠ درصد هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود.

خبرنگار: حوریه صادقی زیرک آباد