معاونت سیاسی اجتماعی استانداری نتوانسته در خوزستان در حوزه فرهنگی، بستر سازی کند
معاونت سیاسی اجتماعی استانداری نتوانسته در خوزستان در حوزه فرهنگی، بستر سازی کند
با گذشت نزدیک به یک سال از قرار گرفتن عبدالرضا سیف در جایگاه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، بررسی های اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد که عدم بسترسازی لازم برای انجام فعالیت های فرهنگی، از روند آسیب های اجتماعی در استان پیشگیری نکرده است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان به نقل از رهرونیوز و به نقل از شهر نوشت، اخیر در نشست استاندار خوزستان با مدیران رسانه های استانی، نقدهای جدی بر عملکرد معاونت سیاسی اجتماعی این استانداری مطرح شد که نیاز است در زمان مناسب به آنها پاسخ داده شود . اما باید توجه داشت که وضعیت فعلی استان خوزستان در حوزه اجتماعی و فرهنگی به شدت نگران کننده است.
استان خوزستان، همواره در زمینه های مختلف بخصوص موضوع طلاق، اعتیاد، بی سوادی با چالش هایی روبرو است که نیازمند نقشه راهی کاربردی و علمی است. به جرات می توان گفت که این چالش ها و عدم توانمندی مدیریتی در چنین حوزه هایی باعث تشدید شرایط نامطلوب در دیگر جنبه های مرتبط با آسیب های اجتماعی شده است.
عدم توانمندی در ایجاد همگرایی مناسب بین دستگاه های حوزه فرهنگی و اجتماعی استان خوزستان، نقش تاثیرگذاری در تشدید چالش های استان شده و این موضوع غیرقابل کتمان است.
در راستای برون رفت از این وضعیت، استاندار جدید خوزستان باید تدبیر و تامین ویژه ای در زمینه عملکرد معاونت مربوطه و همچنین دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگی و اجتماعی استان داشته باشد.
انتظار جامعه نخبگان استان خوزستان، ساماندهی به وضعیت موجود بخصوص در حوزه آسیب های اجتماعی است که هر روزه شاهد بروز شرایط نامطلوب در استان هستیم.