افتتاح نخستین پروژه زیست محیطی خوزستان در پتروشیمی مارون
افتتاح نخستین پروژه زیست محیطی خوزستان در پتروشیمی مارون
پروژه ی جمع آورى و حذف ترکیبات آلى فرّار از سطح حوضچه هاى واحد تصفیه ی پساب پتروشیمى مارون به روش اکسیداسیون حرارتى براى اولین بار در استان خوزستان افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تجهیز نیوز، با حضور دکتر حشمتی معاون سازمان محیط زیست کشور، دکتر اشرفی مدیرکل محیط زیست خوزستان، دکتر برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ی ویژه ،دکتر امرایی مدیرعامل پتروشیمی مارون و جمعی از مدیران ارشد سازمانپروژه ی جمع آورى و حذف ترکیبات آلى فرّار از سطح حوضچه هاى واحد تصفیه ی پساب پتروشیمى مارون به روش اکسیداسیون حرارتى براى اولین بار در استان خوزستان افتتاح شد.شرکت پتروشیمی مارون با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، یکی از بزرگ ترین طرح های بارز زیست محیطی در سطح کشور را راه اندازی کرد.
شرکت Tecam Gruop اسپانیا پس از طراحى ، ساخت و ارسال تجهیزات، با شدت گرفتن تحریم ها علیه کشورمان، از انجام تعهدات خود در راستای نصب و راه اندازی کوره و تجهیزات سیستم، سر باز زده و قطع همکاری کرد اما پتروشیمى مارون با تکیه بر توان متخصصان داخلی خود و شرکتهاى دانش بنیان، بدون در دست داشتن مدارک نصب و کد های کنترلی و ابزار دقیقی، جهت دسترسی به سیستم های کنترلی، نسبت به شکستن قفل کدهاى سیستم کنترل و برنامه نویسی مجدد سیستم و ارتقای آن اقدام و نهایتا موفق به راه اندازی سیستم شددر این طرح ، تمامى حوضچه هاى ورودى تصفیه خانه به مساحت حدود ٢٠٠٠ مترمربع توسط پوشش هاى کامپوزیتى مقاوم در برابر خوردگى، پوشانده شده و تمامى بخارات ترکیبات آلى از طریق خطوط انتقال و یک دستگاه مکنده ی اصلى، جمع آورى شده و وارد دستگاه اکسیداسیون حرارتى می شود RTO(Regenerative Thermal Oxidizer) و در محدوده دمایى ٨٠٠ الى ٩٠٠، گازها سوزانده شده و به بخار آب و دى اکسید کربن تبدیل مى شود. گازهاى خروجى مطابق با استاندارد اروپا بوده و به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردهاى محیط زیست، بر روى خروجى دودکش، سیستم پایش لحظه اى در نظر گرفته شده است.

خبرنگار: یونس عبادی