پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های بستری در بخش خصوصی باید محقق شود
پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های بستری در بخش خصوصی باید محقق شود
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اردبیل گفت: پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های بستری در بخش خصوصی باید محقق شود.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تایماز نیوز / منصور جعفری نمین با بیان اینکه در پوشش بیمه در عمل شاهدیم که در این زمینه اتفاقات لازم آن طور که باید انجام نمی‌شود، اظهار کرد: پوشش ۷۰ درصدی هزینه‌های سرپایی و پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های بستری در بخش خصوصی باید محقق شود.

وی افزود:جامعه پزشکی جزیی از همین مردم و در بطن اجتماع است و پزشکان به دنبال این نیستند که با متناسب‌سازی تعرفه‌ها بار آن به دوش مردم بیفتد، بلکه پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه است.

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اردبیل با اشاره به اینکه دولت در امر تعرفه‌گذاری بخش خصوصی و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمد نگاه یک جانبه دارد، گفت: این موضوع که همکاران جوان پس از سال‌های زحمت و تحصیل به بازار وارد عرصه طبابت می‌شوند و با دیدن شرایط موجود و وضعیت کار تصمیم به مهاجرت به کشورهای دیگر می‌کنند کاملاً مشهود است.

جعفری نمین بیان کرد: تعرفه‌گذاری نامناسب دولت برای تعطیلی مراکز و مطب‌های خصوصی به یک دغدغه جدی و مهم تبدیل شده و نیاز است در این راستا نگاه منصفانه دولت برای تعرفه‌گذاری بیش از پیش محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از سوی دولت برای رفع این مشکل به عنوان یک طرح خام در حال پیگیری و اجرا است که این مشکل را از ریشه برطرف نخواهد کرد و بلکه کشور از جوانان نخبه و تحصیل‌کرده خالی خواهد شد که باید در این زمینه تصمیمات لازم و اساسی اتخاذ شود.

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اردبیل ادامه داد: تعرفه واقعی باید براساس قیمت تمام شده خدمات تعیین شود و به همان شکل که قانون تعیین کرده نظر کارشناسی نظام پزشکی باید مورد توجه و مشارکت قرار گیرد و در این زمینه موضع به عنوان شورای عالی نظام پزشکی کاملاً شفاف است.