آغاز عملیات تکمیل پروژه بلوک زایمانی شهرستان کاشمر/ تخصیص ۵۰میلیارد ریال جهت تکمیل این پروژه
آغاز عملیات تکمیل پروژه بلوک زایمانی شهرستان کاشمر/ تخصیص ۵۰میلیارد ریال جهت تکمیل این پروژه
مدیر شبکه بهداشت و درمان و رئیس دانشکده پرستاری شهرستان کاشمر از آغاز عملیات ساختمانی تکمیل پروژه بلوک زایمانی شهرستان کاشمر خبر داد و گفت: مبلغ ۵۰میلیارد ریال جهت تکمیل این پروژه تخصیص یافته است.

دکتر حسن مکارم مدیر شبکه بهداشت و درمان و رئیس دانشکده پرستاری شهرستان کاشمر در گفت‌و‌گو با ترشیز خوان؛  از آغاز عملیات ساختمانی تکمیل پروژه بلوک زایمانی شهرستان کاشمر خبر داد.

مکارم گفت: پروژه ستاد بلوک زایمانی شهرستان کاشمر که از سال۹۴آغاز و به دلیل کمبود اعتبار با ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شده بود با جذب اعتبارات الزم، عملیات ساختمانی آن، مجدد آغاز شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر افزود: این پروژه که به متراز۲۴۰۰متر مربع با ۳۴اتاق و که تعدادی از این اتاق ها به عنوان ال دی آر (اتاق زایمان تک نفره) در نظر گرفته شده است، در دو طبقه در داخل بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) در حال ساخت می باشد.

وی گفت: با پیگیری های انجام شده از طریق فرمانداری شهرستان، نماینده مردم منطقه ترشیز در مجلس شورای اسالمی و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اعتبار لازم به مبلغ ۵۰میلیارد ریال جهت تکمیل این پروژه تخصیص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: با تکمیل این پروژه مشکل فضای فیزیکی زایشگاه کاشمر مرتفع شده و مادران در فضای مطلوب تر خدمت دریافت خواهند کرد و به این خاطر باعث افزایش رضایتمندی مادران خواهد شد.

دکتر مکارم افزود: با توجه به رو به اتمام بودن عملیات ساختمانی این بلوک زایمانی، تجهیزات مورد نیاز این بلوک در حال پیگیری است که هزینه خرید این تجهیزات بالغ بر سی میلیارد ریال می‌باشد که نیازمند کمک های خیرین حوزه سالمت می باشیم.

وی گفت: در صورت کمک خیرین می توانیم این تجهیزات را با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خریداری کنیم.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر یادآور شد: امیدواریم هرچه سریعتر شاهد راه اندازی بلوک زایمانی کاشمر و بهره مندی مادران از امکانات درمانی مطلوبتر باشیم.