بررسی تاثیر بحران مالی بر بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار / سید محمدرضا حسینی علی آباد و سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
بررسی تاثیر بحران مالی بر بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار / سید محمدرضا حسینی علی آباد و سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تجهیز نیوز، در جوامع امروزی اهمیت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار بر هیچ کسی پوشیده و مبهم نمی باشد. اما بازار بورس و سرمایه بیشتر اوقات تحت تاثیر بسیاری از متغییرهایی که چه مستقیم و چه غیر مستقیم بر این بازار تاثیر میگذارند، قرار میگیرد […]

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تجهیز نیوز، در جوامع امروزی اهمیت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار بر هیچ کسی پوشیده و مبهم نمی باشد.

اما بازار بورس و سرمایه بیشتر اوقات تحت تاثیر بسیاری از متغییرهایی که چه مستقیم و چه غیر مستقیم بر این بازار تاثیر میگذارند، قرار میگیرد و باعث تغییراتی میشود.

این تغییرات بسته به شرایط و عوامل تاثیر گذار میتوانند منفی باشند و گاه با توجه به شرایط مثبت شوند. حال باید به این نتیجه رسید که با توجه به تاثیرات بازار سرمایه و بورس بر اقتصاد و چندین مورد مهم دیگر بررسی و کنترل شرایط الزامی میباشد.

یکی از مشکلاتی که این روز ها همه افراد درگیر آن هستند، مسئله مالی میباشد که در حال حاضر در اقتصاد ما و در وضع معیشتی خانوار های ما بحران مالی فراوانی وجود دارد . با مطالعه کتب، منابع و مقالات معتبر بحران مالی را میتوان به این شکل تعریف نمود که بحران مالی به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن درصد قابل توجهی از ارزش برخی از دارایی ها به صورت غیرمنتظره از دست برود.

مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری است . علاوه بر این ها بحران مالی میتواند باعث شرایط مانند سقوط قیمت پول ملی،ورشکستگی کارخانه جات،افزایش نرخ بیکاری،کاهش ارزش حقوق دریافتی کارمندان و بازنشستگان و همچنین درامد سایر اقشار و مشاغل ازاد،رکود ،تورم،کاهش تولید خالص و ناخالص ملی و داخلی، و هزاران معضل دیگر شود که همگی فاکتور مهمی برای سرمایه گذاری میباشد.

با توجه به موارد بیان شده در می یابیم که بحران مالی بر میزان نقدینگی تاثیر زیادی دارد و این تاثیر در حالی است که میدانیم نقدینگی به میزان زیادی بر بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار دارد که البته مربوط به جامعه یا کشور خاصی نمیباشد و به صورت جهانی است

.اما در بعضی کشور ها دولت با مدیریت صحیح و استفاده از استراتژی های مناسب در شرایط بحران مالی، شرایط بازار سرمایه را به خوبی کنترل می نماید

از طرف دیگر در زمان هایی که جامعه با بحران مالی مواجه است اکثر افراد و سرمایه داران هیچ تمایلی به سرمایه گذاری در این شرایط را ندارند و طبیعتا باعث کاهش سرمایه گذاری در تمام موارد از جمله بازار سرمایه و بورس می گردد.

علاوه بر اینها طی تحقیقاتی، تاثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بررسی شده و پس از مطالعه آن مقاله میتوان به این نتیچه رسید که  طبق آن پژوهش تاثیر معنادار بحران مالی جهانی بر نسبت بازار بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران مورد تایید میباشد.

اما معناداری این رابطه، برای نسبت دفتری بدهی، مورد تایید قرار نگرفت پس میتوان استناد کرد که بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت ها تاثیر گذار است .باتوجه به اینکه بازار های سرمایه گذاری و بورس اگر اگاهانه و هدف مند وارد آن بازار ها شویم یکی از بهترین منابع استفاده از اهرم مالی جهت افزایش سرمایه و دارایی میباشد که در آن نیز بحران مالی دخیل است و ریسک های موجود را چندین برابر خواهد کرد.

بدین ترتیب میتوان استنباط کرد که بحران های مالی اگر به درستی مدیریت نشوند به دلیل یکپارچه بودن بازار های مالی این بحران  مطمئنا به بازار های مالی نیز سرایت خواهند کرد و باعث ایجاد بحران مالی در بازار سرمایه و بورس خواهد بود که نتیجه آن بر اقتصاد خرد و کلان جامعه بسیار سنگین و فاجعه بار خواهد شد. زیرا بازار بورس علاوه بر تاثیر مستقیم در اقتصاد به صورت غیر مستقیم به بسیاری از مولفه های مهم تاثیر میگذارد.

بازارهای سهام از مهم ترین بازارهای مالی کشورها هستند و اثری که بحران های مالی بر این بازارها دارد برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. به طور کلی اقتصاد دانان پیش بینی میکنند که  پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار، به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده شود و با متضرر کردن سهامداران، بر توسعه بازار سرمایه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس و همچنین جذابیت بازار سرمایه اثر می گذارد.

در حالت کلی برای جلوگیری از مشکلات در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار بایستی ابتدا مشکلات مالی  و اقتصادی را حل کرد تا تبدیل به بحران نشوند با این کار علاوه بر تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری در بازار بورس در بسیاری در فاکتور های مهم اقتصادی معیشتی نیز موثر خواهد بود.

نگارندگان: سید محمدرضا حسینی علی آباد و سید فخرالدین طاهرزاده موسویان