رشت در آستانه ثبت جهانی صنایع‌دستی
رشت در آستانه ثبت جهانی صنایع‌دستی
بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی از پیاده راه فرهنگی و خانه هنرهای صنایع‌دستی

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از پایگاه خبری گیل فام، دوشنبه ٨ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی به منظور بررسی امکانات و توانمندی‌های شهر رشت جهت ثبت در شبکه جهانی شهرهای صنایع‌دستی، از شهر رشت بازدید کردند.

در این بازدید که با همراهی ریاست و اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت، مدیران ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان و همچنین مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت انجام شد، ارزیابان از پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت(شهرداری رشت) و ساختمان صنایع‌دستی رشت بازدید کردند.