رصد رسانه های بیگانه
رصد رسانه های بیگانه
استفن والت در فارین پالیسی نوشت: توافق اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجی گری چین، زنگ خطری برای امریکاست.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛  استفن والت در فارین پالیسی نوشت: توافق اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجی گری چین، زنگ خطری برای امریکاست.

این معامله بسیار بزرگ، ناتوانی های خود خواسته ای را که سیاست منطقه ای امریکا مدت هاست از آن رنج می برد، نشان داد.

چین کوشیده تا خود را به عنوان نیروی برای صلح در جهان معرفی کند و این همان مسأله ای است که امریکا برای مدتی آن را کنار گذاشته است.

رشد اقتصادی فوق العاده چین نقش مؤثری را به این کشور در منطقه غرب آسیا بخشیده و با توجه به روابط تجاری و نزدیک پکن با اکثر کشورهای منطقه، ظرفیت چین برای بازیگری سیاسی در این حوزه بسیار فراخ است.

در نقطه مقابل روابط ویژه امریکا با برخی کشورهای منطقه در کنار تلاش های عمدتاً بیهوده آن برای انزوا و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، اساساً ظرفیتی را در اختیار واشنگتن برای شکل دادن به سیاست های منطقه ای مؤثر قرار نمی دهد.

ضعف واشنگتن برای پیشبرد صلح و عدالت در منطقه، فضای میدانی را برای ابتکارهای چین باز گذاشته و آن را به عنوان یک منجی صلح مطرح کرده است.

مترجم: مجید پیروز