گزارش عملکرد بهمن ماه واحدهای مختلف شهرداری شلمان در زیر قابل مشاهده می باشد
گزارش عملکرد بهمن ماه واحدهای مختلف شهرداری شلمان در زیر قابل مشاهده می باشد
گزارش عملکرد بهمن ماه واحدهای مختلف شهرداری شلمان ارائه شده است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از پرتو خبر؛ در این گزارش آمارهای مربوط به عملکرد واحدهای مختلف همچون دبیر خانه ، واحد پیمان ، اتش نشانی و خدمات ایمنی ، مالی، روابط عمومی و امور فرهنگی، اداری، عمران ، فنی و خدمات شهر برای عموم مردم شریف شلمان ارائه شده است.