پروژه معیشت مقاومتی و توانمندسازی زنان روستایی مهارت های کشاورزی زنان را برای بهبود تولید بهبود می بخشد و نقش زنان را در زنجیره ارزش کشاورزی از طریق کارآفرینی اجتماعی ارتقا می دهد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تجهیز نیوز، این پروژه (معیشت مقاومتی و توانمندسازی زنان روستایی) آسیب‌پذیری‌ها را برطرف می‌کند و معیشت زنان روستایی در استان  Khatlonرا با توسعه  و بهبود قابلیت اشتغال، بهره‌وری کشاورزی و پاسخ به خشونت جنسی بهبود می‌بخشد.

تمرکز روی کشاورزان زن دارای باغ های خانگی (کمتر از ۱.۳ هکتار زمین) خواهد بود که بسیاری از آنها نیز به عنوان مردیکور مشغول هستند. این پروژه (۱) مهارت های کشاورزی زنان را برای بهبود تولید بهبود می بخشد، (۲) نقش زنان را در زنجیره ارزش کشاورزی از طریق کارآفرینی اجتماعی ارتقا می دهد، و (۳) آمادگی اشتغال زنان کارگر کشاورزی را برای بهبود درآمد خانوار و کاهش ناامنی غذایی افزایش می دهد. این کار منجر به توانمندسازی اقتصادی زنان کشاورز و زنان جوان  جهت  معیشت پایدار، سازگار با محیط طبیعی  می‌شود.

مترجم ومحقق:دکتر ملیکا ملک آرا – پسا دکتری آینده پژوهی

  • منبع خبر : https://www.adb.org/projects/54111-008/main