علی اسطوره حکمت و اسوه فضیلت
علی اسطوره حکمت و اسوه فضیلت
امیرالمؤمنین علی عليه‌السلام، عصاره فضائل همه اعصار از گذشته تا آینده است که روح بی‌تاب و بلندش، ژرفای حقیقت وجود کاملترین انسان صالح را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ بازخوانی و تحلیل محتوای جملات اندیشمندان و دانشمندان بزرگ دنیا در مورد امیرالمؤمنین علی عليه‌السلام، که اغلب آنها دارای رویکرد عرفی‌گرا – غیر دینی – هستند، روشن کننده ابعاد شخصیت وجودی آن بزرگوار، در ادبیات فرامذهبی و برون دینی است.

برخی از اندیشمندانی که ادبیات آنان در مختصر حاضر مورد بازخوانی شده است، عبارت‌اند از: مادام دیالافوا، استانسیلاس گوریارد و بارون کارادوو (فرانسوی)، ویل دورانت، رینولدالین نیکلسون، سرپرسی سایکس و توماس کارلایل (انگلیسی) واشنگتن ارونیک (آمریکایی)، گوته، جانین، رودلف زیگر (آلمانی) و ایلیا پاولویچ پطروشفسکی (روسی)، هنرى لامنس (بلژیکی) و جرجی زیدان، جرج جرجداق، شبلی شمیل، میخائیل نعمیه و بولس سلامه(لبنانی).

یافته‌های زیر برداشتی آزاد است؛ از اظهارات بزرگان اندیشه و ادب غیرمسلمان مذکور، که در خصوص شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) بیان نموده اند که خلاصه آن در چهار وجهه تنظیم شده است:

 یکم. وجهه بینشی – فکری علوی:

علی دانشمندی حکیم و توانا و برخوردار از فضیلت بی‌مثال؛  علی ستاره درخشان ذوالفنون و برخوردار از دانش بی‌نظیر در علوم؛  علی فراتر از حکمت حکیمان و منطق‌اش شفابخش عاقلان؛  علی همنشین روح کلی مخلوق و انسان در تراز تدبیر خالق؛  علی نجواگر تاریخ گذشتگان و فاش کننده اسرار آیندگان؛

علی دانایی حقیقت حیات و رازگشای اسرار ممات؛  علی اعجازگر قول حق و زینت بخش فعل خلق؛  علی قطب علمانیت و معنویت الهی و سرچشمه معارف و دانش انسانی؛  علی الهام بخشی ژرف‌اندیش و الگوی زوال ناپذیر؛  علی خداوندگار عقل و مجسمه فضیلت و ادب؛  علی ساحر واژه‌های پرمعنا و معجزه‌گر سخن گوار؛  علی خطیبی جذاب و سخنرانی عمیق و فصیح؛  علی صانع ایجاز در بیان و خالق اعجاز در کلام.

دوم. وجهه منشی – اخلاقی علوی:

علی جوانمرد بلند همت و صاحب ایمانی ژرف؛  علی صاحب صفات حمیده و برخوردار از روح بزرگ و آزاده؛  علی دارای ادب و کرامت و حامل مردانگی و رحمت؛  علی عصاره فضیلت‌های ماندگار و منبع سخاوت‌های پایدار؛  علی مودب به اداب حسنه و مزین به رسم جوانمردانه؛  علی حامل کمالات متعالیه و صاحب نفس مطمئنه؛

علی فشرده خلقت و عصاره انسانیت؛  علی سلطان دل‌ها پاک و بزرگ معشوق سرشت‌هاى ناب؛  علی شعله فروزان دل‌ها و نیروبخش جان‌ها؛  علی گزینه شایسته مودت و برگزیده عشق ورزیدن و محبت؛  علی مصداق رأفت و لطافت در اوج شجاعت و عزت؛  علی عاشقی صادق و زلال و معشوقی سلحشور و بی‌مثال؛  علی اسطوره گسسته از دنیا و اسوه وارسته در برابر خدا.

سوم. وجهه کنشی – رفتاری علوی:

علی قهرمان محرک ساز و انگیزه بخشی مقوم؛  علی یگانه در اجرای عدالت و بی‌نظیر در ابراز شجاعت؛  علی مدافع حق و حقیقت و مربی شرافت و اصالت؛  علی قهرمان بی‌همتا در مقابله با خصم بیرون و پهلوان بی‌مثال در مواجهه با انانیت و منیت درون؛  علی رزم آزمایی زاهد و دلیر مردی دلسوز و خاضع؛

علی سرچشمه فداکاری برای مظلومان و مظهر پایداری در برابر جباران؛  علی تربیت یافته نبوت و وفادار عمیق به رسالت؛  علی شهید عظمت انسانی و مجری و فدایی عدالت اجتماعی؛  علی حیدر کرّار در برابر اشرار و انسان بی‌قرار در وصال جبار.

چهارم. وجهه روشی – مرامی علوی:

علی شایسته تعظیم و تمجید بزرگان و الگوپذیری دانشمندان و نخبگان؛  علی بزرگترین مخلوق عالم خلقت در روزآمدی دانش و کارآمدی روش؛  علی ولی الله اعظم امت و پدر نسل پاک و مقدس امامت؛  علی حامل بی‌بدیل فضیلت و معلم انسانیت؛  علی قاعده ولایت الهی و تجلی خصایل محموده انسانی؛

علی مصدر بندگی و دیانت و مبدأ خلوص و صداقت؛  علی دارایی بزرگ حیات انسانی و یگانه ذخیره حیات اخروی؛  علی دریای متلاطم در جهان درون و ساحل آرامش در جهان بیرون؛  علی پل میان عالم مادی و واقعیت با عالم معنا و حقیقت؛  علی مرام‌نامه پهلوانی در عرصه انسانی و شیوه‌نامه قهرمانی در صحنه میدانی؛  علی در چشم پارسیان گوهرناب و در اجتماع تازیان – اعراب – غریب بی‌تاب.

استنباط راهبردی

به رغم آنکه تاریخ رسمی در پی پنهان‌سازی حقایق وجودی علی بود و در ثبت آنها خست به خرج داد؛ ولی جذابه و دافعه علوی باعث جلوه‌گری خصایل محموده او شده و خواهد شد، چرا که: ۱. علی سرچشمه عقلانیت متصل به اقیانوس حکمت الهی و قله فضیلت متصل به سلسله جبال رحمت الهی است. ۲. علی عصاره فضائل همه اعصار از گذشته تا آینده است که روح بی‌تاب و بلندش، ژرفای حقیقت وجود کاملترین انسان صالح را به نمایش می‌گذارد. ۳. علی راه‌گشای جویندگان حقیقت و کمال انسانی و راه‌نگار صراط مستقیم الهی است. ۴. علی امتزاح تضادهای متنوع چون مودت و شجاعت، رأفت و غضب و شرافت و رقّت است. ۵. ابعاد فکری، عملی، اخلاقی و روشی علوی یک الگوی تمام عیار برای حیات فرهنگی و انسانی، مدلی برای کنشگری در زیست اجتماعی و مانیفستی برای حکمرانی سیاسی است که مبتنی بر منظومه منسجم غدیر و برای جامعه و تاریخ، تبیین و ترسیم شده است.

هر چه انسان و جامعه انسانی در مسیر حیات تکاملی خود عاقل‌تر و داناتر و تعاملی تر شود برای مبدأ شناسی، هستی‌شناسی، خودشناسی، انسان‌شناسی، راه‌شناسی و مقصدشناسی؛ به حکمت و فضیلت علوی مشتاق‌تر و ولایت و امامت او محتاج‌تر خواهد شد.٪

  • نویسنده : احمد باقری مزینانی، استادیار دانشگاه