افتتاح رویداد اردبیل پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو ۶ تا ۸ اردیبهشت
افتتاح رویداد اردبیل پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو ۶ تا ۸ اردیبهشت
آیین افتتاح رسمی رویداد اردبیل2023 پایتخت گردشگری کشور های عضو اکو با حضور سفیران کشور های عضو اکو 6 تا 8 ادریبهشت 1402 خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تایماز نیوز در جهت اطلاع کامل مخاطبان محترم از نحوه شکل گیری سازمان اقتصادی عضو اکو ، کشور های عضو این سازمان ، تعهدات و تصمیمات این سازمان مطلب ذیل ارائه می شود.

وزرای گردشگری  و روسای هیات های نمایندگی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو از جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، جمهوری ترکیه به عنوان شرکت کنندگان در سومین نشست وزرای گردشگری اکو در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۹ که در شهر خجند تاجیکستان برگزار گردیده و در راستای بند ۲ معاهده ازمیر و همینطور قسمت های مرتبط برنامه اجرایی QUETTA و سایر اسناد مرتبط مربوط به چشم انداز کاری اکو که برای سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ تدوین شده است، اعلام می داریم که:

–         به تعهدات و بیانیه های صادر شده در اولین و دومین نشست وزرای گردشگری اکو در تهران در سال ۲۰۰۸ و آنتالیا ۲۰۰۹ پایبندیم

–         می پذیریم که صنعت گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ارتقاء صلح، خوشبختی می بایست در خدمت ملتها باشد

–         تاکید می کنیم که کمک گردشگری پایدار به رشد اقتصادی و توسعه منطقه اکو و همچنین تقویت همکاری های اقتصادی میان اعضاء و پیوندهای اجتاماعی و اقتصادی میان آنها و همچین تقویت صلح و خوشبختی میان ملتها هدف اصلی ماست.

–         تاکید می کنیم که قابلیت های گسترده ای که در حوزه گردشگری در این منطقه موجود است، می تواند منجر به افزایش سهم آن از گردشگری جهانی شده و این امر مستلزم حفاظت و مراقبت از میراث فرهنگی و طبیعی حفظ غنای فرهنگی زیبایی های طبیعی ارزشهای اجتماعی، جوامع محلی و سنت های مردم بومی آن است.

  • تصمیم گرفته ایم که:

۱-    برنامه های اجرایی اکو در خصوص گردشگری با هدف ارتقای همکاری های منطقه ای در این زمینه مهم را به اجرا درآوریم و از کشورهای عضو می خواهیم تا اقدامات لازم را در راستای همسویی میان برنامه های ملی توسعه برای گردشگری در کشورهای خود با برنامه جامع تدوین شده توسط اکو انجام دهند.

۲-    به اصول توسعه گردشگری پایدار در تدوین راهبردهای ملی و همینطور برنامه ها و پروژه های گردشگری اکو پایبند خواهیم ماند.

۳-    اعلام می داریم که دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان به عنوان پایتخت گردشگری در سال ۲۰۲۱ خواهد بود و شهرهای ساری و اردبیل در جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به عنوان پایتخت های گردشگری این سازمان برای سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ انتخاب شده اند.

۴-    با انجام اقدامات نو و تازه قصد داریم

۳-    ارتباط میان سیستم حمل و نقل کشورهای عضو را به منظور تقویت ارتباط درون سازمانی و همچنین بین المللی در تمام حوزه های حمل و نقل فراهم آوریم تا به این ترتیب بتوانیم امکان سفر آسان، به صرفه با امکان دسترسی بالا و امن در منطقه اکو فراهم گردد.

۵-    با توسعه مقاصد گردشگری در منطقه اکو به ویژه در مقاصد گردشگری شناخته شده کشورهای عضو می توانیم شبکه ای از جاذبه ها را برای جذب گردشگران به این منطقه فراهم آوریم.

۶-    ایجاد سیاست مالیات بر تعطیلات مشابه با آنچه در جمهوری تاجیکستان ایجاد شده در مقاصد گردشگری اکو مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند با استفاده از این سیستم حمایت صنعت گردشگری را برای جذب سرمایه گذاری در این مناطق جلب نماید.

۷-    با یادآوری این نکته که کشورهای عضو به عنوان وارثین اصلی جاده ابریشم می توانند پروژه هایی را تعریف نموده که در آن میراث فرهنگی مشترک و جاذبه های برجسته مقاصد گردشگری آنها در بازاریابی و تبلیغات گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

۸-    از کشورهای عضو خواسته شده تا برگزاری رویدادهای مشترک و فستیوال های فرهنگی به حفظ سنت ها و مراسم آیینی در کشورهای عضو این سازمان کمک نموده و امکان برگزاری جشن های مشترک مانند جشن نوروز را فراهم آورد.

۹-    صندوق تبلیغات گردشگری اکو از طریق CPR و COM دوباره فعال شده تا بودجه لازم را برای تامین مالی دبیرخانه فراهم آورده و از کشورهای عضو خواسته شده تا قدرالسهم خود را به این صندوق واریز نمایند. این امر امکان آن را فراهم می سازد که دبیرخانه اکو قادر باشد اقدامات مربوط اهداف چشم انداز ۲۰۲۵ باشد.

۱۰-  تاکید مجدد بر اهمیت آموزش و توسعه منابع انسانی، به اشتراک گذاری دانش تخصصی و بهترین اقدامات صورت گرفته در میان اعضاء با حمایت دبیرخانه به منظور برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی که هدف آن ایجاد مشارکت میان بخشهای خصوصی کشورهای عضو و ایجاد ارتباط با سازمان های بین المللی مرتبط می باشد.

۱۱-  تشویق سازمان های ملی منطقه ای و بین المللی برای برگزاری و حمایت از پروژه هایی که منجر به توسعه گردشگری خواهند شد. در این راستا دبیرخانه اکو اقدام به ایجاد ارتباط با سازمان هایی از جمله UNWTO، UNIDO و UNESCO با هدف ارتقای گردشگری در منطقه می نماید.

۱۲- شناسایی و معرفی محصولات، مسیرها و بسته های جدید در گردشگری به منظور جذب گردشگران به مناطق مختلف شهری و روستایی و همچنین جاذبه های فرهنگی، توانمندیهای پزشکی و مناطق روستایی کشورهای عضو می باشد.

۱۳-  بیان تشکر فراوان از کمیته توسعه گردشگری که تحت نظارت دولت تاجیکستان فعالیت می نماید به خاطر برنامه ریزی عالی و میزبانی این نشست با تقدیر از کلیه دست اندرکاران و همچنین دبیرخانه اکو برای برگزاری موفق چنین نشستی.