انقلاب جدیدی در دنیا در حال شکل‌گیری است / رهبری این حرکت در اختیار ایران است
انقلاب جدیدی در دنیا در حال شکل‌گیری است / رهبری این حرکت در اختیار ایران است
نشریه وال استریت ژورنال با الهام گرفتن از تصویر پیاده شدن امام خمینی (ره) از هواپیما تیتر زد که انقلاب جدیدی در دنیا در حال شکل‌گیری است و برخلاف آنچه که دیگران فکر می‌کنند که چین یا روسیه رهبر انقلاب هستند واقعیت آن است که رهبری این حرکت در اختیار ایران است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ با بررسی موشکافانه ی وضعیت کشور و شرایط بین‌المللی منطقه و جهان به‌خصوص در زمانی که چرخش های سیاسی و ارتباطات جدیدی در حال شکل گیری است، برداشت صحیح و فهم دقیق نظم جهانی به صورت عام پدیده‌ای مشکلی است. چون در فضای واقعی و فضای مجازی، داده های گاها متفاوت و متناقضی وجود دارد و همین داده ها به عنوان مرجع اطلاعاتی بر ذهن حاکمان، ذهن پژوهشگران و صاحب نظران و ذهن عموم مردم، تأثیر زیادی می‌گذارد لذا فهم اصل موضوع کار چندان آسانی نیست.

چند روز پیش نشریه وال استریت ژورنال با الهام گرفتن از تصویر پیاده شدن امام خمینی (ره) از هواپیما تیتر زد که انقلاب جدیدی در دنیا در حال شکل‌گیری است و برخلاف آنچه که دیگران فکر می‌کنند که چین یا روسیه رهبر انقلاب هستند واقعیت آن است که رهبری این حرکت در اختیار ایران است.

حال این تیتر خبری که برگرفته از واقعیت میدانی است را در فضای مجازی دنبال کنیم شبهات زیادی به ذهن مخاطبان خطور می کند. لکن تصویری که گویای نظم جدید جهانی در گام دوم انقلاب است و از آرمان تمدن سازی و جهانی سازی انقلاب جمهوری اسلامی نشات می گیرد، در دوکفه ی ترازو واقعیت میدانی و فضای مجازی بالا و پایین دارد.

لذا اصل موضوعات سیاسی را صرفا با فضای مجازی نباید سنجید( در فضای مجازی هر روز و هر ماه و هر زمستان جمهوری اسلامی سقوط می کند)، باید با واقعیات میدانی و فاکتورهای آکادمیک سنجید و جهت گیری ها و قضاوت ها را بر اساس واقعیت های میدانی انجام داد. پ.ن.پ. درخت تناور جمهوری اسلامی هر روز مستحکم تر می شود.

  • نویسنده : جهانگیری