قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
سند حاوی سوالات پرتکرار و متداول با عنوان “سوالات متداول در مورد امضای دیجیتال/ مهر سازمانی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی “intamedia.ir” در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه سوالات متداول بارگذاری شده است.

به گزارش تایماز نیوز؛  با توجه به لزوم صدور صورت حساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به ضرورت امضای صورتحساب‏های الکترونیکی، جهت آشنایی ذینفعان با مبحث امضا دیجیتال/ مهر‏سازمانی و رفع ابهامات در این خصوص، سند حاوی سوالات پرتکرار و متداول با عنوان “سوالات متداول در مورد امضای دیجیتال/ مهر سازمانی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی “intamedia.ir” در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه سوالات متداول بارگذاری شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل