نقشه‌ای تمیز برای هدفی کثیف!
 نقشه‌ای تمیز برای هدفی کثیف!
طی سالهای ۲۰۱۲ تا امروز سودان سومین کشور مسلمان (بعد از لیبی و سوریه) است که بر اساس طراحی دشمنان اسلام، به ورطه جنگ و نابودی افتاده و متأسفانه هنوز دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم آمریکا، اروپا و رژیم اشغالگر قدس در رخدادهای اخیر سودان مورد توجه قرار نگرفته است! 
به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ تا ۱۲ سال پیش سودان بزرگترین کشور آفریقا با اکثریت جمعیت مسلمان و رویکردی ضد صهیونیستی بود و با جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف همکاری می کرد.

در سال ۱۳۹۰  صهیونیستها با همراهی آمریکا و اتحادیه اروپا، این کشور را به دو قسمت تجزیه کرده و مناطق نفت خیز آن را ( که در جنوب این کشور قرار داشت) به شورشیان مسیحی و بت پرست واگذارکرده و کشور سودان جنوبی را تشکیل دادند. کشوری که روابط بسیار نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد.

در مرحله بعد و با فشار آل سعود دولت سودان همکاری و رابطه با ج.ا.ا را  قطع کرد و به متحد جدی عربستان تبدیل شد.

مدتی بعد ارتش سودان با کودتا، حکومت “عمرالبشیر” را سرنگون و دولتی نظامی را بر این کشور مسلط کرد. این کودتا با حمایت عربستان و رژیم صهیونیستی مواجه شد. در این مقطع تعداد زیادی از نظامیان سودانی برای کمک به عربستان وارد جنگ یمن شدند و دولت نظامی سودان برای برقراری رابطه با “تل آویو” ابراز تمایل کرد.

و اکنون در مرحله دیگری از نقشه صهیونیستی _ غربی برای سودان ، این کشور شاهد شعله ور شدن جنگ داخلی است . جنگی میان ارتش و نیروهای واکنش سریع این کشور که می تواند مقدمه تجزیه این کشور به دوقسمت شرقی و غربی باشد و البته ویرانی و نابودی را برای ملت مسلمان آن رقم بزند.

در تمام این مراحل سودان ( که   بیشترین تعداد حافظان کل قرآن در جهان اسلام را داراست) قربانی طرحی صهیونیستی _ غربی بوده است. طرحی که می تواند سرنوشتی مانند “لیبی” را برای آن رقم  بزند.

طی سالهای ۲۰۱۲ تا امروز سودان سومین کشور مسلمان (بعد از لیبی و سوریه) است که بر اساس طراحی دشمنان اسلام، به ورطه جنگ و نابودی افتاده و متأسفانه هنوز دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم آمریکا، اروپا و رژیم اشغالگر قدس در رخدادهای اخیر سودان مورد توجه قرار نگرفته است!
  • نویسنده : دکتر محمد صادق کوشکی