تقویت جهاد مدرسه سازی با راهبردهای تحولی سازمان نوسازی مدارس کشور
تقویت جهاد مدرسه سازی با راهبردهای تحولی سازمان نوسازی مدارس کشور
سازمان نوسازی مدارس کشور، برنامه بلند مدت خود برای اجرایی سازی برنامه زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری را  در قالب  نقشه راه  اجرایی – عملیاتی سازمان در طول برنامه توسعه هفتم ترسیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از پایگاه خبری هنر قلم و نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در راستای ایجاد تحول و تقویت در فرآیند جهاد مدرسه سازی، اسناد مهم این سازمان در گردهمایی مدیران کل نوسازی مدارس کشور رونمایی و جهت اجرا ابلاغ شد.

گوش به فرمان ولی

با توجه به بیانات مهم مقام معظم رهبری در دیدار  ۱۲ اردیبهشت با معلمان سراسر کشور، سازمان نوسازی مدارس کشور اقدام به تدوین مجموعه گوش به فرمان ولی مشتمل بر نکات کلیدی و محورهای اصلی فرمایشات معظم له و نیز فعالیت ها و اقدامات این سازمان جهت تحقق این بیانات نمود.

این مجموعه که در گردهمایی اخیر مدیران کل نوسازی مدارس کشور رونمایی شد جهت اجرا به استان ها و نیز مدیران ستادی ابلاغ شد.

موافقت نامه جهاد خدمت در مدرسه سازی / سند انتظار سازمان برای مدیران کل

یکی از راهبردهای دولت سیزدهم جهت پیگیری برنامه ها و سیاست ها توسط مدیران کشور، ابلاغ سند انتظار به دستگاه ها می باشد.

سازمان نوسازی مدارس کشور همسو با دولت، سند انتظار مدیران کل را با عنوان موافقت نامه جهاد خدمت در مدرسه سازی تنظیم و ابلاغ کرد.

این موافقت نامه که در کارگروه های تخصصی مدیران کل نوسازی و حوزه های تخصصی ستاد توافق و امضا شد پس از رونمایی رسمی، جهت اجرا ابلاغ گردید.

 نقشه راه  اجرایی – عملیاتی سازمان در طول برنامه توسعه هفتم

سازمان نوسازی مدارس کشور، برنامه بلند مدت خود برای اجرایی سازی برنامه زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری را  در قالب  نقشه راه  اجرایی – عملیاتی سازمان در طول برنامه توسعه هفتم ترسیم نمود.

این برنامه مشتمل بر رویکردها، اهداف، راهبردها، چرخش ها و نیز برنامه سه ساله سازمان در طول برنامه توسعه هفتم می باشد.

مسیر خدمت / برنامه سازمان در سال ۱۴۰۲

برنامه سالانه سازمان نوسازی جهت اجرایی سازی نقشه راه با عنوان «مسیر خدمت» تهیه و جهت اجرا ابلاغ شد.

این برنامه که مشتمل بر برنامه اجرایی سازمان جهت اجرایی سازی نقشه راه در سال اول ابلاغ می باشد، در کارگروه  تخصصی تدوین برنامه سازمان تنظیم و به استان ها ابلاغ شد تا براساس آن، نسبت به تدوین و اجرای برنامه سالانه خود اقدام نمایند.

کارنامه عملکرد مدیران کل نوسازی استان ها

شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران کل استان ها در جلسات کارشناسی تدوین و جهت خودارزیابی به استان ها ارسال شد. گفتنی است پس از تکمیل فرآیند خود ارزیابی و دریافت اسناد، فرآیند ارزیابی توسط تیم های تخصصی حوزه های ستادی  انجام شد.

پس از تکمیل فرآیند ارزیابی، کارنامه مدیران کل تهیه و تحویل شد.

کارنامه عملکرد مدیران کل نوسازی مدارس کشور در گردهمایی تهران رونمایی شد.