انفعال فرهنگی
انفعال فرهنگی
به نظر می رسد انقلاب اسلامی در دهه چهل عمر خود به شدت نیازمند پالایش در کارکرد فرهنگی خود و اصلاح روندها و متناسب سازی آن با عصر تاثیرگزاری بدون مرز هوشمند است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ اتاقهای فکر دشمن صبورانه با برنامه ای دقیق و با استفاده از مشکلات زمینه ای عمدتا اقتصادی و کوتاهی‌ها در بخش های فرهنگی، تلاش می کنند نظم موجود در سبک زندگی اسلامی را دستکاری کرده و موضوع مهمی مثل حجاب را از ترجیحات آن بدون اعلام رسمی حذف کنند.

در این میان نسخه ای هم برای مؤمنین و انقلابی ها پیچیده اند و تحت عنوان تحمل یا هم زیستی مسالمت آمیز و … دچار انفعال می‌شوند. البته نقش برخی مجریان و تصمیم گیران عافیت طلب که متأثر از تحلیل‌های زاویه دار با تفکر اسلامی، ضعیف عمل کردند و میدان را به سرعت در اختیار اهداف پنهانی دشمن قرار دادند نیز نباید نادیده گرفت.

به نظر می‌رسد انقلاب اسلامی در دهه چهل عمر خود به شدت نیازمند پالایش در کارکرد فرهنگی خود و اصلاح روندها و متناسب سازی آن با عصر تاثیرگزاری بدون مرز هوشمند است.

انقلاب امام خمینی(ره) ظرفیتی برای همه زمانها دارد که با نشانه گذاری رهبر فرزانه انقلاب، امام خامنه ای می تواند پیشتر از همه، موثر در ساختارهای انسانی فرهنگ باشد. شاید به همین دلیل است که با هجمه های شدید مواجه شده و فرزندان آن در معرض آسیب‌ها قرار دارند.

 

  • نویسنده : عباس صدیق