تلاش پهلوی پدر و پهلوی پسر در حذف حجاب و شکست هر دو
تلاش پهلوی پدر و پهلوی پسر در حذف حجاب و شکست هر دو
پهلوی پدر با زور و ارعاب میخواست به چادر پایان دهد پهلوی پسر با اشاعه فحشا و اقدامات نرم به دنبال حذف حجاب بود اما هر دو شکست خوردند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ هدف دولت پهلوی مبارزه با حیات دینی مردم ایران بود و اگر کسی گمان کند شاه پدر به دنبال کشف حجاب و شاه پسر به دنبال آزادی مردم بود، این یک دروغ جدی است.

پهلوی پسر برای مبارزه با زیست عفیفانه جلوه خشن مبارزه را کمتر و به جای آن به  طور جدی به دنبال گسترش فواحش در کشور بود او  در کتاب «ماموریت برای وطنم» که در سال ۱۳۴۱ نوشته شده است، می‌گوید: «مسئله کشف حجاب نمونه‌ای از اقدامات اصلاحی پدرم بود و همین که پدرم از ایران خارج شد در اثر پاشیدگی اوضاع در دوران جنگ، بعضی از زنان مجددا به وضع اول خود برگشتند و از مقررات مربوط به کشف حجاب عدول کردند ولی من و دولت من از این تخطی چشم‌پوشی کردیم و ترجیح دادیم که این مسئله را به سیر طبیعی خود واگذاریم و برای اجرای آن به اعمال زور متوسل نشویم. امروز در شهرها و قصبات ایران زنان با حجاب دیده می‌شوند ولی روز به روز از عده این زنان می‌کاهد و به تدریج از میان می‌رود.» پس هدف پهلوی دوم مبارزه نرم با حجاب بوده است‌.

اهم فعالیت های ضد حجاب محمدرضا پهلوی

استفاده از سینما و فرهنگ به جای قوای قهریه

ازدیاد سینماها با فیلم های مستهجن و کم کردن خط قرمز های سانسور فیلم های مستهج

اختصاص سردرسینماها به تصاویر زنان بازیگر با پوشش های نامتناسب و تخریب زیست عفیفانه اجتماع

شکستن تمام حریم های اخلاقی با زنان عریان  در تئاترها  و جشن های هنر شیراز که در این مورد حتی غربی ها هم از این همه افراط شاه متعجب شده و تذکراتی داده اند و ممنوعیت استفاده از چادر برای دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان دولتی

آنچه که باید همه بدانیم این است که ملت ایران هم جنگ سخت  و هم جنگ نرم مبارزه با حجاب را پشت سر گذاشته و در همان تاریخ منحوس پیروزی بزرگ‌انقلاب اسلامی را رقم زده اند

 

منبع: کافه تاریخ

 

  • نویسنده : عالیه سادات