رفع مسائل و مخاطرات زیست محیطی جزء برنامه هاي استراتژيك شركت گاز استان است
رفع مسائل و مخاطرات زیست محیطی جزء برنامه هاي استراتژيك شركت گاز استان است
طي جلسه اي با حضور مديرعامل شركت گاز ، مديركل حفاظت محيط زيست استان اردبیل ، جمعي از معاونين و روساي دو سازمان تفاهم نامه همكاري بين اين دو سازمان در راستاي اجراي پروژه هاي زیست محیطی منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تایماز نیوز |به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، میر سعید سید متین ، مدیر عامل این شرکت؛ دو سازمان را جزو شرکای فرهنگی با اهداف استراتژیک یکسان برشمرد و اظهار داشت: در خصوص صیانت و حراست از محیط زیست و رعایت الزامات زیست محیطی، شرکت گاز استان اردبیل طی سالهای اخیر گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار و صنایع را در راستای جایگزینی سوخت پاک با سوختهای فسیلی در دستور کار قرار داده و بحمدالله در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد از خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
وي گازرساني به روستاها را مهم ترين عامل پاكيزگي محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل ها برشمرد و افزود: اصلی ترین هدف در این خصوص علاوه بر رفاه و عدالت محوری در توزیع منابع و امکانات ، استفاده از سوخت پاک توسط روستائیان و صنایع همجوار می باشد.
مديرعامل شركت گاز استان اردبیل در رابطه با گازرسانی به روستاها، به بررسی مسیرها و طرح هاي مهندسي متنوع ، میزان تخريب و آسيب ها به محيط زيست را جزو مهمترین و تاثیرگذارترین پارامترها برشمرد و افزود: پروژه های گازرسانی در سطح استان علاوه بر مزایای زیست محیطی فراوانی که دارند توسط کارشناسان مجرب کنترل و مسرهایی انتخاب میگردد که حداقل تخریب را بهمراه داشته باشد.
مديركل محيط زيست استان اردبیل نیز ضمن اعلام آمادگي سازمان تحت مديريت خود را در راستاي همكاري همه جانبه با شركت گاز ، از اهتمام مدیریت و کارکنان شرکت گاز در خصوص صیانت از محیط زیست و رعایت الزامات زیست محیطی تقدیر و تشکر نمود.
در ادامه هريك از معاونين و كارشناسان حاضر در جلسه با اظهار خرسندي از همكاري دوسازمان نقطه نظرات خود را بيان داشتند و در پايان، مفاد تفاهم قرائت و به امضاء مدیر عامل شرکت گاز و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان رسید.