تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی
دستورالعمل «تقویم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402 دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی»دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از سرویس دانشگاه پایگاه خبری ندای دانش ،  دستورالعمل «تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشجویان رشته‌های غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی»دانشگاه آزاد اسلامی توسط معاون علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه و معاون علوم پزشکی دانشگاه به رؤسای استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است.

بر این اساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح ذیل خواهد بود: