انتخابات، مشارکت، ایران قوی
انتخابات، مشارکت، ایران قوی
در دنیای کنونی که همه شاهدیم استکبار جهانی با تمام ابزارهای دروغین بین المللی، ملت ها و دولت های ضعیف و بدون پشتوانه ی مردمی را به استعمار و استثمار می کشد، تنها راه مقابله با آن، قوی شدن و داشتن مردمی آگاه و بصیر و حاضر در صحنه است. هر کسی به اندازه حوزه ی نفوذ خود، باید تلاش کند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ نظام جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از اغتشاشات ۱۴۰۱ عبرت های فراوانی را از آن حوادث تلخ آموخت. اگرچه کینه و عداوت دشمنان داخل و خارج ،همچنان به قوّت خود باقی است و تلاش دشمن برای احیای پروژه آشوب در ایران کماکان ادامه دارد، اما جمهوریت نظام اسلامی، رکن رکینی است که پایداری و بالندگی آن را حفظ می کند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه امسال را باید فرصت مغتنمی برای نمایش عمق جمهوریت و مردم محوری در نظام اسلامی خواند.

یکی از ارکان تبلیغات خصمانه دشمنان نظام اسلامی در طول دهه های گذشته، القای این گزاره سراپا غلط و انحرافی بوده که نظام جمهوری اسلامی پایگاه مردمی ندارد. البته دشمنان، به خوبی از غیرواقعی بودن این ادعا باخبرند. فرصت انتخابات اسفند با مشارکت حداکثری مردم، در حکم نفس تازه ای است که می تواند امنیت، ثبات، آرامش و پیشرفت بیشتری را برای کشور به ارمغان آورده و آن را تضمین نماید. شرط تحقق این امر، پای بندی به همان شروط چهارگانه ای است که رهبر معظم انقلاب از آن سخن گفته اند:
امنیت،
سلامت،
رقابت،
و مشارکت حداکثری در انتخابات است.

همه باید تلاش کنند، احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی، اجتماعی،فرهنگی که اصول انقلاب اسلامی و هویت ایرانی بودن خود را قبول دارند، لازم است تلاش مضاعفی برای تحقق آن چهار اصل فوق داشته باشند.با عزم ملی و اراده ی جمعی، یک بار دیگر می توان قدرت جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشید و پایه های ایران قوی را مستحکم تر کرد.

در دنیای کنونی که همه شاهدیم استکبار جهانی با تمام ابزارهای دروغین بین المللی، ملت ها و دولت های ضعیف و بدون پشتوانه ی مردمی را به استعمار و استثمار می کشد، تنها راه مقابله با آن، قوی شدن و داشتن مردمی آگاه و بصیر و حاضر در صحنه است. هر کسی به اندازه حوزه ی نفوذ خود، باید تلاش کند.

با نگاه دینی و ملی، امروزه، انسان های منفعل و بی تفاوت، در عرصه های سیاسی و اجتماعی، در جبهه ی دشمن قرار دارند چه بدانند و چه ندانند.

  • نویسنده : جواد همتی