بازدید دکتر افقهی از بخش های مختلف پتروشیمی خراسان و پروژه انتقال پساب
بازدید دکتر افقهی از بخش های مختلف پتروشیمی خراسان و پروژه انتقال پساب
دكتر افقهي از بخش های مختلف پتروشیمی خراسان و پروژه انتقال پساب بازديد کرد.

به گزارش سرویس صنعت افق سرمایه، دکتر افقهی مدیرعامل هلدینگ تاپیکو صبح امروز در صدر هیاتی از بخش های مختلف پتروشیمی خراسان و پروژه انتقال پساب شهر بجنورد بازدید به عمل آورد.