آنهايى كه فارغ از همه رنج‌هاى انقلاب بودند، نباید به مسئوليت‌هاى كليدى تكيه كنند
آنهايى كه فارغ از همه رنج‌هاى انقلاب بودند، نباید به مسئوليت‌هاى كليدى تكيه كنند
امام خمینی (ره):  آنهايى كه در خانه‏ هاى مجلل، راحت و بى ‏درد آرميده‏ اند و فارغ از همه رنجها و مصيبتهاى جانفرساى ستون محكم انقلاب و پابرهنه‏ هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده‏‌اند، نبايد به مسئوليتهاى كليدى تكيه كنند، كه اگر به آن جا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يكشبه بفروشند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ 

امام خمینی(ره):

آنهايى كه در خانه‏ هاى مجلل، راحت و بى ‏درد آرميده‏ اند و فارغ از همه رنجها و مصيبتهاى جانفرساى ستون محكم انقلاب و پابرهنه‏ هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده‏ اند و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته اند، نبايد به مسئوليتهاى كليدى تكيه كنند، كه اگر به آن جا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يكشبه بفروشند، و حاصل همه زحمات ملت ايران را بر باد دهند!!