منظور: مجلس ۴۰۰ همت هزینه‌های بودجه را اضافه کرد
منظور: مجلس ۴۰۰ همت هزینه‌های بودجه را اضافه کرد
نمايندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۳، هزینه‌های دولت را افزایش دادند که تحقق آنها امکان‌پذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از تایماز نیوز|  برآوردها نشان می‌دهد مجلس حداقل ۴۰۰ همت هزینه‌های جدید تصویب کرده و منابع و درآمدهای جدیدی برای آن شناسایی نکرده است.

هزینه‌ها باید متناسب با درآمدها و منابع باشد، وگرنه در سال آینده دچار کسری بودجه خواهیم شد.