تمـام سال شبی به خوبی و فضیلت «شب قدر» نمی رسد
تمـام سال شبی به خوبی و فضیلت «شب قدر» نمی رسد
شب نوزدهم مـاه رمضـان اولین شب از شب‌های قدر است و شب قدر همان شبی است که در تمـام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی رسد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیزخوان، شب نوزدهم مـاه رمضـان اولین شب از شب‌های قدر است و شب قدر همان شبی است که در تمـام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمۍ‌رسد.

در این شب تقـدیـر امور سـال می شود و ملائکه و روح به اذن پروردگـار بہ زمین نازل می شوند و خدمـت امـام زمـان(عج) مشـرف می شوند و هـر آنچہ بـراے هر ڪہ مقدر شده است بر امام زمــان(عج) عرضه می ڪنند و عمـل در آن بہتـر است از عمـل در هـزار مـاه.

اعمـال شب قـدر بر دو نوع است:
❶اول اعمالی که در هـر سه شب انجـام می شود
❷ و دیگـری مخصـوص هـر شبی است.

?‍ اول: مشتـرڪ شبهاے قــدر
❶ غسل: بهتر است غسل شب قدر در هنگام غروب آفتاب انجام گيرد،كه نماز شام را با غسل بخواند.
❷ دو رکعت نماز وارد شده است: كه‏ در هر ركعت پس از سوره«حمد»، هفت مرتبه «توحيد»خوانده، و پس از فراغت از نماز هفتاد مرتبه بگويد، 〖استغفر اللّه و اتوب اليه〗 در روايت نبوى است: كه از جاى برنخيزد تا خدا او و پدر و مادرش را بيامرزد.
❸ قرار دادن قرآن بر سر.
❹ ده مرتبه ۱۴ معصوم را صدازدن
❺ زیارت امام حسین علیه السلام است؛ در روايت آمده هنگامى كه شب قدر مےشود، منادى از آسمان هفتم از پشت عرش ندا سر می دهد كه خدا هركه را به زيارت مزار امام حسين عليه السّلام آمده آمرزيد.
❻ احیا داشتن این شب‌ها: روايت شده هر كه شب‏ قدر را احيا بدارد، گناهانش آمرزيده مےشود، هرچند به شماره ستارگان آسمان و سنگينى كوهها و پيمانه درياها باشد.
❼ صد رکعت نماز
❽ خواندن جوشن کبیر

?‍ مخصوص شب ۱۹ رمضـان?‍

۱- صد مرتبه “اَستَغفُرِاللهَ رَبی وَ اَتوبُ اِلَیه”.
۲- صد مرتبه ” اَللّهُمَّ العَن قَتَلَةَ اَمیرَالمومنینَ”.
۳- دعای “یا ذَالَّذی کانَ…” خوانده شود .
۴- دعای ” اَللّهَمَّ اجعَل فیما تَقضی وَ…” خوانده شود. (مفاتیح الجنان)

التــــــماس دعــــــــــا