کارگاه فیروزه‌تراشی برای نخستین بار در کاشمر راه‌اندازی شد
کارگاه فیروزه‌تراشی برای نخستین بار در کاشمر راه‌اندازی شد
براداران قابل برای نخستین بار کارگاه فیروزه تراشی را در شهرستان کاشمر راه‌اندازی کردند؛ هنری که سه هزار سال در خراسان قدمت دارد

به گزارش ترشیزخوان؛ فیروزه‌تراشی هنری است زیبا و ماندگار که «آرامش» بهترین هدیه‌ایی است که از این سنگ ارزشمند معنوی حاصل  انسان می‌شود.

با این مقدمه کوتاه می‌خواهیم با هم به تماشای کارگاه فیروزه تراشی برویم که به همت برادران قابل برای نخستین بار در  شهرستان کاشمر راه‌اندازی شده.

برادران قابل سخن به عشق آغاز کردند و اینکه چگونه سختی ایاب و ذهاب مشهد تا کاشمر را به امید زنده کردن بیش از پیش  این هنر در ترشیزکهن متحمل شدند و امید دارند به ذکر «یا علی» مسئولین کارگاهشان را  توسعه دهند.

اساتید هنرمند قابل توقع زیادی نداشتند  آنها همراهی مسئولین را می‌خواهند تا بتوانند با انگیزه بیشتری به هنر فیروزه تراشی خراسان که سه هزار سال قدمت دارد بپردازند. ضمن اینکه مسیری است برای اشتغال جوانان این دیار که می‌شود به خوبی از آن گذران زندگی کرد.