اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کاشمر انتخاب شدند
اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کاشمر انتخاب شدند
جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کاشمر با حضور معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری کاشمر برگزار و اعضای هیات رئیسه شورا انتخاب شدند.

به گزارش ترشیز خوان؛ جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کاشمر با حضور معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری کاشمر برگزار و اعضای هیات رئیسه شورا انتخاب شدند.

معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری کاشمر گفت: به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کاشمر، شورای اسلامی بخش مرکزی و نماینده شورای اسلامی بخش فرح دشت در محل فرمانداری تشکیل شد.

مهدی نایه در با بیان اینکه دو نفر از شورای اسلامی شهرکاشمر، دو نفر از شورای اسلامی بخش مرکزی و یک نفر شورای اسلامی بخش فرح دشت اعضا شورای اسلامی شهرستان را تشکیل می دهند افزود: دراین جلسه پس ازرأی گیری رضا زنده جانی با پنج رأی به عنوان رئیس و عباس قراری و حسین یعقوبی با پنج رأی به ترتیب به عنوان نایب رئیس و منشی شورای اسلامی شهرستان کاشمر انتخاب شدند.

نایه در بیان داشت: پس از رأی گیری رضا زنده جانی با کسب پنج رأی به عنوان نماینده شورای شهرستان در شورای استان انتخاب شد.

انتهای پیام/