بازرسی از واحدهای تولیدی ۴۰درصد رشد داشته است
بازرسی از واحدهای تولیدی ۴۰درصد رشد داشته است
مدیر کل اداره استاندارد استان یزد گفت: بازرسی از واحدهای تولیدی استان یزد در سال1400 در مقایسه با سال99، چهل درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از طلوع یزد، محمد رضا زارع بنادکوکی دراولین نشست کارشناسان وروسای حوزه اجرای استاندارددر سال ۱۴۰۱، ضمن ارائه گزارش عملکردسال گذشته درمحورهای بازرسی نمونه برداری، افزود:سال ۹۹ تعدادبازرسی از واحدهای تولیدی استان یزد یک هزارو ۵۲۰ مورد بوده است در صورتی که ، بازرسی از واحدهای تولیدی تحت پوشش در سال گذشته، به همت کارشناسان استانداردبه ۲۱۰۷مورد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: درسال ۹۹دوهزارو۹۶۳مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی وصنعتی تحت پوشش انجام شده است ، که با وجود محدویت های کرونایی این اقدام در سال ۱۴۰۰ به سه هزارو۷۶۳ مورد صعود ورشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده ایم.
این مسئول در بخش دیگری از ارائه گزارش عملکرد اداره کل استاندارد استان یزد گفت:همان گونه که همگان اطلاع دارند طرح طاها(طرح اجرای هماهنگ استاندارد سازی)باهدف کنترل بازار فروش و ایجاد آرامش خاطر در مصرف کنندگان انجام می شود که در این راستا ودر سال گذشته عدد ثبت شده درخصوص بازرسی ازواحدهای صنفی، طی سه مرحله اجرای این طرح هفت هزارو۵۶۱ مورد می باشد.
مدیرکل اداره استاندارداستان یزد در پایان خاطرنشان ساخت:در سال گذشته علاوه بر طرح طاها، طرح ویژه بازرسی استاندارد ، تحت عنوان “طرح عیدانه ” را هم پشت سر گذاشته ایم که مجموع نمونه برداری های انجام شده از واحدهای صنفی سطح بازار استان یزد به ۳۷۲ مورد رسیده است، البته لازم به ذکر است که اگر به لحاظ زمانی و منابع مالی و انسانی در شرایط بهتری قرار می داشتیم امار عملکردمان افزایش بهتری را نشان می داد.