بیش از ۶۰۰۰نفر در زمینه تولید قالی در کاشمر فعالیت دارند/ باید صنایع پایین دستی فرش در شهرستان ایجاد شود
بیش از ۶۰۰۰نفر در زمینه تولید قالی در کاشمر فعالیت دارند/ باید صنایع پایین دستی فرش در شهرستان ایجاد شود
فرماندار کاشمر گفت: بیش از 6000نفر در زمینه تولید قالی و فرش در شهرستان اشتغال و فعالیت دارند؛ به عنوان یکی از مزیت های نسبی باید صنایع پایین دستی فرش و زنجیره های تولید آن در ترشیز بزرگ ایجاد شود.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ امیر دایی صراف، فرماندار و رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ‏شهرستان کاشمر اظهارداشت: برای ایجاد اشتغال و رونق تولید و کسب و کار باید مزیت های نسبی ‏شهرستان بویژه در سطح روستاها شناسایی و براساس آن برای هر روستا برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مأموریتهای اصلی دهیاران در روستاها اشتغال است خاطرنشان کرد: با همکاری ‏بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرامین حضرت امام (ره) کارگروه اشتغال در ۲۵ روستا ی شهرستان با حضور ‏معتمدین و افراد موثر هر روستا تشکیل خواهد شد تا پس از آن درراستای مزیتهای نسبی هر روستا که ‏شناسایی شده است بتوانیم زنجیره های تولید را شکل دهیم و زمینه کسب و کار و اشتغال را فراهم ‏نماییم.‏

امیر دایی صراف با اشاره به اینکه مزیت ها در شهرستان زیاد است افزود: باید با خلاقیت وایده پردازی ‏بدنبال ایجاد ارزش افزوده برای ارائه بهتر محصولات بویژه در بخش کشاورزی در بازارهای مختلف باشیم.‏

فرماندار شهرستان کاشمر با بیان اینکه انگو رو انار به عنوان محصولات کشاروزی مهم شهرستان می باشد ‏برلزوم جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاروزی و ایجاد صنایع تبدیلی برای افزایش ارزش افزوده ‏محصولات کشاورزی تاکید کرد.
دایی صراف خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰۰۰نفر در زمینه تولید قالی و فرش در شهرستان درحال اشتغال و ‏فعالیت هستند و به عنوان یکی از مزیت های نسبی باید صنایع پایین دستی فرش و زنجیره های تولید ‏آن درشهرستان ایجاد شود.‏

وی گفت: از دیگر مزیتهای نسبی شهرستان که باید برای فعال شدن آن بویژه در سطح روستاها ‏برنامه ریزی شود فرت بافی است که برای رونق آن و ایجاد زنجیره های تولید فرت با مشارکت بنیاد ‏کرامت آستان قدس و پیگیری که در سفر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به ‏شهرستان شد مقرر گردید تسهیلا قرض الحسنه برای ایجاد زنجیره های تولید فرت در اختیار شهرستان ‏قرار گیرد.‏

دایی صراف با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت فعالیتهای دانش بنیان یادآوری ‏کرد: باید در زمینه ارتباط بخش صنعت به عنوان یکی از بخش های موثر در زمینه تولید و اشتغال با ‏شرکت های دانش بنیان برنامه ریزی شود.‏