راه‌کنش‌های جریان تکفیری
راه‌کنش‌های جریان تکفیری
عملیات اقتحامی، عملیات انتحاری، عملیات انغماسی و عملیات ساکت از مهمترین راه‌کنش‌های عملیاتی شده توسط جریان تکفیری برای دستیابی به راهبردهایشان است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ مهمترین راه‌کنش‌های عملیاتی شده توسط جریان تکفیری برای دستیابی به راهبردهای چهارگانه ذکر شده در بخش سوم، (لینک آن در پایان متن آورده شده) عبارت است از:

۱. عملیات اقتحامی
در فرآیندهای نظامی اقدام اقتحامی؛ به مجموعه عملیات‌های یورشی کوتاه و مقطعی ولی غافلگیرانه اطلاق می‌شود که مهاجمان در تلاش است تلفات قابل توجهی به نیروهای امنیتی یا ساختارهای حکمرانی حریف وارد کنند. در این نوع جنگ و گریزهای ایذایی موقت، مستقل و فی‌البداهه، مهاجم یا مهاجمان برای دست یابی به اهداف‌شان، با استفاده از سلاح‌های سبک گرم و سرد تلاش می‌کنند تا ضمن تضمین موفقیت، امکان فرار سریع از صحنه عملیات فراهم را برای خوشان کنند.

۲. عملیات انتحاری
عملیات انتحاری نوعی از عملیات منتهی خودکشی همراه با دگرکشی است که برای هراس افکنی فراگیر اجرا می‌شود. این عملیات انفجاری می‌تواند؛ توسط عامل انسانی با انگیزه ایدئولوژیک یا با بکارگیری افراد فاقد انگیزه (زنان، کودکان، مستضعففان فکری و بیمارن روانی) و یا با استفاده از حیوانات تربیت و تجهیز شده (حیوانات اهلی و وحشی مثل الاغ یا عقاب) و یا از طریق وسایل نقلیه و تجهیزات نوین مثل: ریزپرندهای هوشمند و…انجام شود.
عملیات انتحاری در سه گونه قابل دسته‌بندی است: انتحار انفرادی یا موردی، انتحار مسلسل یا پی‌درپی و انتحاری مزدوج یا ترکیبی که مرکب از اقدام انسانی و تجهیزات فنی و خودروی است.

۲. عملیات انغماسی
انغماس از ریشه غوس و غواسی است و به معنای فرورفتن در آب گفته می‌شود؛ ولی از نظر نظامی به گونه‌ای که از عملیات جمعی و حرفه‌ای گفته می‌شود که تعدادی از افراد با آمادگی جسمانی و مهارت نظامی و روش‌های ترکیبی، به محل مشخص و دارای اهمیت یورش می‌برند و تا آخرین لحظه دست به کشتار مردم و تخریب زیرساخت‌های مهم می‌زنند و در پایان عملیات معمولا با اقدام انتحاری خودکشی می‌کنند. مهمترین هدف این‌گونه از عملیات گرفتن حداکثر تلفات انسانی، تهاجم به مراکز راهبردی و انعکاس رسانه‌ای گسترده است.

۴. عملیات ساکت
منظور از عملیات ساکت اقدام تروريستی مستقل، فعال و کمتر شناخته است که توسط افراد منزوی و خودسر یا هسته‌های مخفی و خوداتکا، اجرا می‌شود. این نوع عملیات معمولا توسط گرگ‌های تنها یعنی افراد دارای گرایش تکفیری بدون ارتباط با سازمان‌ها و شبکه‌های تکفیری – تروریستی و یا گرگ‌های زخمی یعنی افراد بازگشته از مناطق آلوده به فعالیت‌های تکفیری – تروریستی مثل عراق و شام یا افغانستان اجرا می‌شود. مهمترین بستر یارگیری و طراحی عملیات ساکت، فضای مجازی است.
لینک بخش سوم یادداشت:

راهبردهای جریان تکفیری/ بخش سوم


ادامه دارد…

  • نویسنده : احمد باقری مزینانی استادیار دانشگاه