چشمه های آهکی توران پشت در خطر نابودی است
چشمه های آهکی توران پشت در خطر نابودی است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با ابراز نگرانی از نابودی کامل چشمه های آهکی توران پشت از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، پیگیری در خصوص عدم تمدید مجوز معادن سنگ مجاور چشمه های آهکی توران پشت را خواستار شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از پایگاه خبری طلوع یزد، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، نیره پورملائی گفت: چشمه های آهکی توران پشت خارج از مناطق تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد لیکن پیگیری موضوع جلوگیری از فعالیت های معدنی در این منطقه و ضرورت حفظ ارزش های اکولوژیک گنبدهای آهکی توران پشت از مدتها قبل مورد توجه محیط زیست، میراث فرهنگی و دوستداران و فعالین این حوزه بوده و بارها در جلسات و مکاتبات با مراجع ذیربط عنوان گردیده که با روند روزافزون تخریب های معدنی بیم آن می رود که این پتانسیل های طبیعی به کلی نابود گردد.
لازم به ذکر است محدوده چشمه های جوشان آهکی توران پشت در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده است. از اینرو فعالیت هایی که منجر به تخریب و تغییر در اصالت اثر ملی طبیعی چشمه های جوشان توران پشت شود، دارای منع قانونی است. لذا ضرورت دارد عدم تمدید مجوزهای صادره مورد پیگیری و اقدام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قرار گیرد.