مدیران ارشاد برخی شهرستان ها نگاهی اصلاح طلبانه و متفاوت با دولت فعلی دارند
مدیران ارشاد برخی شهرستان ها نگاهی اصلاح طلبانه و متفاوت با دولت فعلی دارند
صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری زنگ خطر و هفته نامه نسل نو گفت: هرچقدر هم وزیر ارشاد انقلابی و جهاد گر باشد اما با وجود برخی از مدیران ارشاد در شهرستان ها و معاونت ها در ادارات کل که نگاهی اصلاح طلبانه و متفاوت با دیدگاه دولت انقلابی دارند فرهنگ به جایگاهی دست پیدا نخواهد کرد لذا نیاز به مدیران جهادی است.
به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از  سیاست فردا ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری زنگ خطر و هفته نامه نسل نو در جلسه مربوط به بازدید رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ساختمان اداره ارشاد شهرستان گلپایگان ضمن عذرخواهی به عنوان یک رسانه از وضعیت اسفناک سالن وسیع و اتاق ها و سرویس های بهداشتی واقع در طبقه فوقانی ساختمان این اداره ، اظهار کرد: اداره ارشاد گلپایگان حدود ۲۲ سال است که ساخته شده اما تنها به دلیل بدهی به اوقاف یک سال پلمپ بود و درحال حاضر حدود ده ماه است رفع پلمپ شده و همچون گذشته در اختیار اداره ارشاد گلپایگان است اما متأسفانه در وضعیت مناسبی از لحاظ فیزیکی ساختمان و حتی نظافت به سر نمی برد.

وی ادامه داد : در برخی از مدیریت های شهرستان ها و  معاونت های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد روزمرگی هستیم  و نگاه ها  ” سری که درد نمیکند چرا دستمال ببندیم ” است. برخی مدیران ارشاد شهرستان ها و معاونت ها در ادارات کل استانی نگاهی اغلب اصلاح طلبانه و متفاوت با دولت فعلی را دارند. هرچقدر هم وزیر ارشاد انقلابی و جهاد گر باشد اما با وجود برخی از مدیران ارشاد در شهرستان ها و معاونت ها در ادارات کل که نگاهی اصلاح طلبانه و متفاوت با دولت انقلابی دارند فرهنگ به جایگاهی دست پیدا نخواهد کرد لذا نیاز به مدیران جهادی است.

وحیداعظمی گفت: خیلی بد است که بگوییم چرا مدیر یک شهرستان عوض نمی شود بگویند نیرو نداریم و باید با همین مدیران اصلاح طلب بسازید ، این برای وزارت ارشاد و مقوله فرهنگ در کشور بد است .  وزیر ارشاد ، معاون مطبوعاتی و مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت فعلی از دلسوزان و جهادگران هستند و با وجود این افراد افق روشنی را برای مجموعه فرهنگ و ارشاد می بینیم اما از وزیر  می خواهیم که بدنه فرهنگ و ارشاد اسلامی  در برخی از شهرستان ها و برخی از ادارات کل را ساماندهی کنند.