۴ اثر تاریخی خوانسار برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال شد
۴ اثر تاریخی خوانسار برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال شد
مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان های گلپایگان و خوانسار گفت: ثبت و احیا 4 اثر تاریخی آرامستان شرقی، حمام و آب انبار هرستانه و دستکنده های روستای ارجنک در دستور کار میراث فرهنگی شهرستان خوانسار قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از زنگ خطر، مصطفی قانونی در گفت گو با خبرنگار پایگاه خبری زنگ خطر اظهار کرد: بقعه امامزادگان ۱۷ تن با مشارکت اداره اوقاف و نظارت میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان در حال مرمت می باشد. به دلیل افزایش رطوبت صعودی و استفاده از مصالح نامتجانس با اثر پوسته های بیرونی تزئینات این بنای تاریخی دچار سستی و آسیب شده است لذا پس از تراشیدن اندودهای موجود و رفع نواقص، با مشورت کارشناسان استان و شهرستان این بنای تاریخی با ارزش و معنوی مرمت می گردد.

مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان های گلپایگان و خوانسار گفت: با وجود تعداد زیاد آثار تاریخی شهرستان خوانسار و ضرورت شناسایی ، ثبت و احیای این آثار، از ابتدای سال جاری ۴ اثر تاریخی آرامستان شرقی، حمام و آب انبار هرستانه و دستکنده های روستای ارجنک در دستور کار میراث فرهنگی شهرستان خوانسار قرار گرفت.

وی ادامه داد: فرآیند تهیه پرونده ثبت ۴ اثر مذکور به پایان رسید و جهت طرح در شورای ثبت به اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ارسال گردید . ثبت این ۴ آثار با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر آثار، حفظ و مرمت آنها صورت گرفته است.