تسهیل گری وتسریع گری رویکردجدید دولت مردمی برای توسعه مهارت است
تسهیل گری وتسریع گری رویکردجدید دولت مردمی برای توسعه مهارت است
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان در دیدار با مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی: تسهیل گری وتسریع گری رویکردجدید دولت مردمی برای توسعه مهارت درجامعه است.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از هنر قلم، جلیل بیت مشعل مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان دردیدار باعلیرضا دور باشی زاده مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی با اشاره به نامگذاری سال تولید، دانش بنیان واشتغال آفرین ازمقام معظم رهبری اظهارکرد:ظرفیت بسیارخوب در سطح فنی وحرفه ای وجود داردکه اگردبه رسالت آموزشی بخوبی عمل شود می توان تحول بسیاری در حوزه تولید، دانش بنیان واشتغال آفرین ایجاد کرد.

بیت مشعلی افزود: فنی وحرفه ای با۵۵ مرکز در بخش دولتی وبیش از۷۰۰ آموزشگاه آزاد درسطح خوزستان اهداف آموزشی را با رویکرد خدمات، صنعت، کشاورزی، صنایع دستی وهنر برای تربیت نیروی انسانی ماهر فاقدمهارت برای ورودبه بازارکار وارتقای مهارت شاغلین دنبال می کند.

وی با بیان اعتبار بین المللی گواهینامه مهارتی خاطرنشان کرد:مسابقات ملی مهارت فرصت بسیارخوبی برای شناسایی جوانان ماهر ومتخصص وکشف استعدادهای نهفته است.

بیت مشعل تصریح کرد: تسهیل گری وتسریع گری در مهارت رویکرد جدید فنی وحرفه ای در دولت مردمی است.
بیت مشعل تصریح کرد: با جهاد تبیین آموزش فنی وحرفه ای وراه اندازی تورمهارتی ، بازدیدهمگانی دانشجویان ، دانش آموزان وصنایع راه اندازی استودیو مهارت بدنبال ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ارزش آفرینی مهارت در جامعه هستیم.
بیت مشعلی عنوان کرد:هیچ محدودی برای تدوین استاندارد مهارتی مشاغل وثبت آنها در پورتال وجود ندارد.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: وجود مدیران جهادی ونگاه آنان به مقوله مهارت وآموزش فنی وحرفه ای بویژه در بین شرکای مهارتی شایسته تقدیر است.

بیت مشعلی آمادگی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان جهت بهره مندی خانواده وفرزندان کارکنان شرکت توسعه نیشکر از آموزش مهارتی را اعلام کرد.

علیرضا دور باشی زاده مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در این دیدار گفت:آنچه که عیان است اینکه فنی وحرفه ظرفیت بالقوه ای دارد و با پتانسیل خوبی که دارد باید بالفعل تبدیل شده تا خدمات برجسته ای به مردم ارایه دهد.
وی با بیان اینکه همکاری دوجانبه برای آموزش جوانان مناطق محروم وروستایی و ارتقای مهارت شاغلین شرکت از سال۹۸ کلیدخورد عنوان کرد:تعامل بسیارخوب فنی وحرفه ای و شرکت توسعه نیشکردعبل سبب افزایش سرانه آموزشی دربین سایرشرکتهای توسعه نیشکر شده است.

دورباشی زاده بیان کرد: شرکت طرح توسعه نیشکربرای تحقق اهداف مهارتی ونیازهای آموزشی نیازمند تهیه و تدوین استاندارد آموزشی مهارتهای خاص نیشکر با همکاری کارشناسان فنی وحرفه ای است.
دورباشی زاده تاکید کرد: استخدام در شرکت دعبل خزاعی برای مبنای مهارت و گواهینامه مهارتی فنی وحرفه ای صورت می پذیرد وتعدادازجوانان شهرستان کارون بویژه مناطق روستایی دارای مهارت فنی وحرفه ای جذب واستخدام شدند.
مدیرعامل شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی در پایان خواستار توسعه همکاری ، گسترش تعامل وهم افزایی دو جانبه برای هدفمندسازی مهارت شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان