بدون برنامه ریزی محکوم به شکست هستیم
بدون برنامه ریزی محکوم به شکست هستیم
شهردار کلانشهر اهواز گفت: اگر اطلاعات و آمار درستی برای برنامه ریزی نداشته باشیم محکوم به تصمیم گیری های روزانه هستیم در واقع به جای برنامه ریزی دچار برنامه روزی خواهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از  رهرونیوز، رضا امینی امروز پنجشنبه پنجم آبان ماه در حاشیه سومین نشست معاونین برنامه ریزی کلانشهرهای کشور و مراکز استان ها و همچنین دومین همایش ملی آمار و برنامه ریزی در مدیریت شهری در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آمار و اطلاعات توصیفی و مکانی لازمه برنامه ریزی با رویکرد نتیجه گرا است.

وی افزود: در مدیریت شهرداری های امروز که به عنوان موجود زنده در حال رشد، تکاپو، زایش و رویش هستند داشتن برنامه یک الزام است و این الزام داشتن چابکی و چالاکی مدیریت و کارکنان شهرداری است و باید تلاش کنیم نقش آمار و اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری ها در برنامه ریزی های ارتقای برجسته شود.

شهردار کلانشهر ادامه داد: اگر اطلاعات و آمار درستی برای برنامه ریزی نداشته باشیم محکوم به تصمیم گیری های روزانه هستیم در واقع به جای برنامه ریزی دچار برنامه روزی خواهیم شد.

امینی عنوان کرد: این همایش برگزار شد تا از تجارب شهرداری های دیگر استفاده شود، مدیرانی در سطح ملی دعوت شدند که رییس مرکز آمار ایران و معاون سازمان برنامه بودجه کشور و مدیران استانی مرتبط و همچنین مدیران شهرداری دعوت شدند. تا با برگزاری نشست های تخصصی در کنار ایت همایش بتوانند تبادل تجربه کنند.

وی افزود: امیدواریم این همایش ها و رویکردها بتوانند کمک کنند؛ انتقال و تبادل تجربه بین شهرداری ها و نتیجه نهایی این برنامه ریزی ها ارتقاء کیفیت زندگی مردم باشد که قطعا حاصل فرآیند برنامه ریزی همان برنامه است و برنامه باید تهیه شود برای تغییر، برای اینکه تغییر شرایط داشته باشیم باید مشکلات را بشناسیم و برای این امر داشتن آمار و اطلاعات بسیار موثر و لازم است.

وی خاطرنشان کرد: این همایش قطعا این خروجی را خواهد داشت که اهمیت آمار و برنامه ریزی بیشتر به مدیران القاء کنند تا با فرآیند برنامه ریزی و محصول برنامه به سمت شهر سرافراز و آباد اهواز بریم.

کارگاه های ارائه تجربه مدیریت شهری برگزار شد

معاون سرمایه و توسعه منابع انسانی شهرداری اهواز افزود: کارگاه های ارائه تجربه با همکاری شهرداری اهواز و شهرداری های استان طراحی شده است.

فردانی بیان کرد: این کارگاه در ۴ بخش آینده پژوهی، سیاست گذاری و توسعه شهری ، مدیریت پروژه ، طرح و سبد پروژه، چابک سازی و مدیریت فرآیندهای سازمانی و بخش دیگری که بسیار مهم است مدیریت اطلاعات و عملکرد توصیفی مکانی است.

 

معاون سرمایه و توسعه منابع انسانی شهرداری اهواز اظهار داشت: کارگاه هایی که معرفی می شوند فقط از جنس دانش نیست از جنس تجربه است، تلفیقی از علم و عمل را داراست و تجربه سایر شهرها که تقریبا در مرز علمی کشور هستند مبنایی باشد برای حرکت های بعدی، کاهش چالش ها و ایجاد فرصت هایی که در این تجارب ارائه می شود.

وی افزود: این کارگاه ها بصورتی برنامه ریزی شده است که هم پرسنل شهرداری و هم کارشناسان و مدیران شهری حضور داشته باشند و همچنین از دانشگاه نیز دعوت کردیم تا مطالبی را که در سرفصل مطالعه میکنند در اجرا هم بازتابش را داشته باشند

معاون سرمایه و توسعه منابع انسانی شهرداری اهواز عنوان کرد: مدیران و کارشناسان از ۵ شهر در این برنامه شرکت میکنند و تجارب خودشان را ارائه می دهند.

وی در پایان گفت: اولین همایش ملی با ۷ تجربه برگزار شد. در دومین همایش ۱۹ تجربه انتخاب شده که در ۴ قسمت ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار ما این کارگاه از ساعت ۱۱ تا ساعت ۱۶ امروز در حال برگزاری است.