برگزاری کارگاه آموزشی، توجیهی پدافند غیرعامل در فنی وحرفه ای خوزستان
برگزاری کارگاه آموزشی، توجیهی پدافند غیرعامل در فنی وحرفه ای خوزستان
کارگاه آموزشی_ توجیهی پدافند غیرعامل بصورت حضوری برای پرسنل ستادی و بصورت وبیناری برای مراکزآموزشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان بمدت یک روزبرگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از  رهرونیوز و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ این کارگاه آموزشی با موضوعات امنیت فضای مجازی، تخلیه از طریق ارتباطات مجازی، تخلیه تلفنی، حفاظت فیزیکی و الکترونیکی، امنیت حوزه انرژی، تاسیسات و ساختمانهای اداری و آموزشی اداره کل (استحکام ساختمانها، حفاظت از منابع آب و سیستم آبرسانی و همچنین حوزه برق و گاز ) اجراشد.

 

پدافند غیرعامل همه ساله ازتاریخ ۴ تا ۱۱ آبان ماه با هدف تداوم فعالیتهای زیر بنائی کشور و تامین نیازهای حیاتی ، تسهیل اداره کشور در شرائط تهدید و بحران ناشی از تجاوز خصمانه و حفظ بنیه دفاعی علی رغم حملات مخرب دشمن .کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن.بالا بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ.تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن.سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.صرفه جوئی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی.فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی.افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن.حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه های ملی کشور.حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشوربرگزارمی شود.

گفتنی است کارگاه آموزشی دیگری با استفاده از اساتید مورد تایید اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان به صورت مجازی متعاقبا برگزار خواهد شد.