مراد بدری رئیس اتاق اصناف اهواز شد
مراد بدری رئیس اتاق اصناف اهواز شد
اعضای هیات رئیسه جدید اتاق اصناف اهواز، مراد بدری را به عنوان رئیس این اتاق برگزیدند.

به گزارش پایگاه خبری گیل فام به نقل از  رهرونیوز، در پی برگزاری انتخابات یکپارچه و منظم اعضای هیات رئیسه جدید اتاق اصناف اهواز با حضور و مشارکت خوب روسای اتحادیه ‌های صنفی کلانشهر اهواز و همچنین در راستای اجرای مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۵ قانون نظام صنفی و مقررات مربوط انتخابات اتاق اصناف شهرستان اهواز با شناسه حقوقی ۱۴۰۰۶۶۷۳۰۸۵ در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۴ برگزار و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف اهواز با ترکیب جدید از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۴ برای مدّت چهار سال انتخاب و عهده دار مسئولیت این اتاق می باشند:

۱- مراد بدری به عنوان رئیس

۲- مصطفی پناباد به عنوان نایب رئیس اول

۳- امین سمیع به عنوان نایب رئیس دوم

۴- بهزاد قهوه رخی به عنوان دبیر

۵- کریم منجزی به عنوان خزانه‌دار

🔸شایان ذکر است : حاضرین در انتخابات اعضای هیات رئیسه جدید اتاق اصناف اهواز تعداد۵۰ نفر و تعداد تعرفه های ماخوذه و صحیح ۵۰ برگ و مطابق قانون و پس از رای گیری از تعداد ۵۰ نفر حاضرین ، آقایان : مراد بدری با کسب ۴۰ رای ، مصطفی پناباد با کسب ۲۹ رای ، کریم منجزی با کسب ۲۸ رای ، بهزاد قهوه رخی با کسب ۲۷ رای و امین سمیع با کسب ۲۱ رایبا کسب بیشترین آراء بعنوان هیئت رییسه جدید اتاق اصناف اهواز انتخاب و معرفی شدند.