اجماع جهانی علیه صهيونيست‌ها
اجماع جهانی علیه صهيونيست‌ها
152کشور به این قطعنامه رای موافق داده اند. از مفاد این قطعنامه که با اجماع کشورهای جهان در سازمان‌ملل همراه بود از رژیم صهیونیستی می خواهد بدنبال توسعه، تولید آزمایش یا دستیابی به تسلیحات هسته ای نباشد.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ علی رغم ادعاهای بی اساس صهيونيست‌ها در ماه ها و سال های اخیر در خصوص فعالیت های صلح آمیز اتمی جمهوری اسلامی ایران شاهد اجماع جهانی علیه فعالیت های نظامی تسلیحاتی اتمی رژيم صهيونيستي هستیم.

به نقل از نشریه جروزالم پست رژیم صهیونیستی در روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل  متحد با صدور قطعنامه ای از رژيم صهيونيستي خواسته است تا فعالیت های نظامی و تسلیحاتی هسته ای خود را متوقف کند.

نکته جالب در صدور قطع نامه تعداد آرای موافق و مخالف است. بهتر است بدانید تنها و تنها ۶ کشور به این قطع نامه رای مخالف داده اند. هرچنداسامی اسامی این ۶ کشور مخالف نیز بسیار جالب و درخور توجه است. کشورهایی همچون میکرونزی، پالائو، لیبریا در کنار کشورهای متخاصمی چون ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، کانادا که خود گویای مخالفت گسترده جهانی و اجماع بیشتر کشورهای جهان با فعالیت های نظامی رژیم صهیونیستی است.

لازم به ذکر است ۱۵۲کشور به این قطعنامه رای موافق داده اند. از مفاد این قطعنامه که با اجماع کشورهای جهان در سازمان‌ملل همراه بود از رژیم صهیونیستی می خواهد بدنبال توسعه، تولید آزمایش یا دستیابی به تسلیحات هسته ای نباشد و از در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند و تمام تاسیسات هسته ای خود را تحت پادمان های جامع انرژی اتمی بین المللی قرار دهد.

لازم به یادآوری است رژيم صهيونيستي هیچ گاه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضاء نکرده است.

  • نویسنده : داوود بیگی