رکورد روزانه تولید بریکت گرم در صبافولاد خلیج فارس شکسته شد
رکورد روزانه تولید بریکت گرم در صبافولاد خلیج فارس شکسته شد