قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و طبق فراخوان به عمل آمده ، تمامی اشخاص حقوقی ملزم به ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ و ارسال به سامانه مؤدیان می باشند.

به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از  تایماز نیوز / در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و طبق فراخوان به عمل آمده ، تمامی اشخاص حقوقی ملزم به ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ و ارسال به سامانه مؤدیان می باشند.
درراستای جلوگیری از تبعات ناشی از عدم انجام تکالیف مقرر از جمله ماده ۲۲ قانون یاد شده، مؤدیان محترم با مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir نسبت صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مؤدیان اقدام فرمایند .

مالیات

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل