نسلِ با هویّت، انقلابی و امیدوار
 نسلِ با هویّت، انقلابی و امیدوار
عدالت‌خواهی و عدالت‌پروری یکی دیگر از خصوصیات مطلوب نسلِ انقلابی است: «یعنی آموزش و پرورشِ ما، تعلیم و تربیتِ ما، عدالت‌پرور تربیت کند، عدالت‌خواه تربیت کند، عدالت‌ساز تربیت کند.» 
به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به گرامیداشت هفته معلم با هم مروری می‌کنیم بر ویژگی‌های مورد تأکید رهبر انقلاب برای تربیت نسل جدید که در ادامه آمده است.
«معلّم در واقع معمار آینده‌ی کشور است. امروز شما دارید فردای کشور را میسازید. اگر بتوانید انسان آگاه، عالم، اهل فکر کردن، متفکّر، اهل منطق، باایمان، بااراده،‌ متشرّع، پایبند به اخلاق اسلامی، پایبند به تعهّدات ملّی تربیت کنید، بزرگ‌ترین خدمت به کشور انجام گرفته.» ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار معلمان (۱۴۰۲/۰۲/۱۲) با اشاره به جایگاه ویژه تعلیم و تربیت در آینده روشن کشور، معلمان را «معماران آینده کشور» خواندند. در این یادداشت برخی از ویژگی‌های تربیتِ نسل آرمانیِ آینده براساس بیانات ایشان مرور شده ‌است.
۱- دارای هویّت ایرانی ـ اسلامیِ محکم و عمیق
برخورداری از هویّت ایرانی ـ اسلامیِ عمیق اولین مولفه در تربیت نسل تراز است: «زیرساخت اصلی هر تمدّنی، منابع انسانی است… نسلی که خودساخته‌ است، دارای هویّت است؛ هویّت ایرانی ـ اسلامی محکم و عمیقی دارد، دلباخته و فریفته‌ی این و آن و بازمانده‌های تمدّن منسوخ‌شده‌ی شرق و غرب نیست؛ نسلی است دانا، دانشمند، کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی اسلامی و سنّت‌های ایرانی.» ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
 ۲- عاشق کشور، نظام و مردم
مومن بودن به ارزش‌های دینی و دلبستگی به انقلاب و کشور دیگر ویژگیِ مورد تأکید رهبر انقلاب است: «آموزش‌وپرورش [باید] بتواند نسلی تربیت بکند باایمان… باوفا، مسئولیّت‌پذیر، دارای اعتماد به نفس، دارای ابتکار، راست‌گو، شجاع، نسل باحیا، بافکر، اهل فکر کردن، اهل به کار گرفتن اندیشه، عاشق کشور، عاشق نظام، عاشق مردم، [نسلی که] کشورش را دوست بدارد، مصالح کشورش را مصالح شخص خودش بداند، از آنها دفاع کند.» ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۳- انقلابی و دارای توجه به اهداف دور
یکی از دیگر از خصوصیات مطلوب، انقلابیگری با تعریف دقیق و جامع آن است: «یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع، باسواد، متدیّن، دارای ابتکار، پیش‌گام، خودباور، غیور… انگیزه‌ی کافی برای حرکت داشته باشد، توان جسمی و فکریِ حرکت داشته باشد، هدف را در نظر بگیرد… زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدّیّت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود انقلابی… انقلابی یعنی دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدیّن، دارای حرکت، دارای عقل، خردمند.» ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
 ۴- عدالت‌پرور، عدالت‌خواه و عدالت‌ساز
عدالت‌خواهی و عدالت‌پروری یکی دیگر از خصوصیات مطلوب نسلِ انقلابی است: «یعنی آموزش و پرورشِ ما، تعلیم و تربیتِ ما، عدالت‌پرور تربیت کند، عدالت‌خواه تربیت کند، عدالت‌ساز تربیت کند.»  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 ۵- آگاه و امیدوار
در نهایت اینکه از نگاه رهبر انقلاب برخورداری این نسل از دو عنصرِ آگاهی و امیدواری نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است: «دانش‌آموز باید در طول این دوازده سال، جایگاه خود را در این کاروان عظیمی که به سمت پیشرفت در جامعه‌ی اسلامی حرکت میکند، پیدا کند… برای خودش نقش تعریف بکند.» ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
«ما به جوان مؤمن، وفادار، امیدوار، بانشاط، فعّال، باابتکار احتیاج داریم، کشور احتیاج دارد، آینده‌ی کشور احتیاج دارد.» ۱۳۹۵/۰۲/۰۱