افتتاح مرکز آفرینش‌های صنایع دستی گردآفرید در کاشمر | ترشیز خوان