بانوان کاشمر مزار شهدای دفاع مقدس را عطرافشانی کردند/عکس | ترشیز خوان