تصاویری زیبا از افتتاح مرکز صنایع دستی گردآفرین کاشمر | ترشیز خوان