جشن بانوان ایران به گرامیداشت روز دختر در کاشمر برگزار شد | ترشیز خوان