شکوه راهپیمایی 22 بهمن و جشن 44 سالگی انقلاب در شهرستان کاشمر از قاب دوربین | ترشیز خوان