رزمایش کمک مؤمنانه در کاشمر برگزار شد + عکس | ترشیز خوان